Naar een circulair interieur en facilitymanagement

Live visualisatie ‘interieur en facilitymanagement’ op de werkconferentie 2018

Donderdag 11 april staat de binnenkant van ons vastgoed centraal. Zowel het interieur als facilitymanagement. Zo neemt Christian Lorist van VNO-NCW ons mee hoe de maakindustrie zich voorbereid op de circulaire economie. Zijn er nieuwe producten waar de bouw mee verder kan? Ron Jacobs van ODS presenteert hoe zij circulaire gevels realiseren en misschien wel geheel nieuwe casco’s. Welke verdienmodellen liggen hier achter? Pablo van den Bosch van Madaster laat zien dat een circulaire gebouwde omgeving niet alleen fysiek is, maar zeker ook digitaal. Als we alle materialen en elementen nou digitaal vastleggen, ontstaat er een digital twin.

De primeur op 11 april… dat zijn de onderzoeksprogramma’s. Nationaal lopen er verschillende langjarige onderzoeksprogramma’s. Veelal binnen de wetenschapswereld…en die willen we juist delen met een groter publiek. Op het podium verschijnen: ‘Opcirkelen in de bouw’ waar TNO de trekker van is. ‘Accez’ waar TU Delft de trekker van is en ‘Cinderella’ waar AMS trekker van is. Gepresenteerd worden de nieuwe methoden en invalshoeken over businessmodellen, circulaire gebouw- en gebiedsontwikkeling.

Aanmelden gratis toegang en overzicht programma

Overzicht Werkconferentie 2019

< Meten van de circulaire economie: Nederlandse pioniers nemen het voortouw | Naar circulair vastgoed >