Nieuwe subsidie voor circulaire ketenprojecten

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. Vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, 12:00 uur kunt u hiervoor een aanvraag doen. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten geldt een aantal voorwaarden, zoals: 

  • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot. 
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een keten en zijn niet met elkaar in een groep verbonden. Grote bedrijven mogen ook meedoen, maar kunnen geen subsidie aanvragen. 
  • De deelnemers aan het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Er mag echter geen sprake zijn van belangenverstrengeling. 
  • Het project gaat om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatieinnovatie. Bij experimentele ontwikkeling is sprake van het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Bij procesinnovatie is sprake van de toepassing van een nieuwe of sterk verbeterde productie- of leveringsmethode (waaronder aanzienlijke veranderingen in technieken, uitrusting of software). Bij organisatieinnovatie is sprake van de toepassing van een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen van een onderneming. 
  • Het project duurt maximaal 2 jaar. 

Bekijk alle voorwaarden op de website van RVO

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2020 is het subsidieplafond € 860.000. 

Aanvragen

Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Wacht daarom niet te lang met het voorbereiden en indienen van een aanvraag. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Samen kunnen we bekijken of uw project voldoende aansluit bij deze subsidieregeling.

Meer informatie bij Thomas van Venntiv.

Telefoon: 06 1318 946, E-mail:  

< Jaarlijkse afvalberg van 150 Eiffeltorens … | Gebouwen circulair én mooi maken met solar: de potentie van de gevel >