Nu zal er eenduidigheid zijn!

De bouwsector is groot en complex. Er gaat veel geld in om en er zijn veel partijen bij betrokken. Van de zandwinning tot de slopers, en van de opdrachtgevers tot de gebruikers. Die hele sector moet in beweging gaan komen om de bouw in 2050 circulair te krijgen, zoals de Rijksoverheid voorschrijft. Dat lijkt ver weg, maar 28 jaar is helemaal niet veel voor zo’n immense opgave.

Niels Ruijter
Columnist Niels Ruijter

Oogkleppen

Een groot probleem waar we nu met zijn allen tegenaan lopen is dat er geen eenduidig beeld bestaat van circulariteit. Iedereen verstaat er wat anders onder. Circulariteit wordt inmiddels uitgedrukt in termen als MKI, MPG, BENG, BCI en allerhande andere labels.

Als we dat niet op één lijn krijgen, gaat het niet werken. Waarom is dat zo belangrijk? Stel je bent opdrachtnemer. Moet het dan zo goed mogelijk BCI of MPG of weer wat anders zijn? Producenten van bouwmaterialen moeten inmiddels op zeven verschillende manieren milieu-informatie aanleveren. Asset managers, inkopers, recyclers, slopers en gebruikers hebben onderhand allemaal hun eigen taal en specificaties.

Deze verkokering van de markt werkt niet in het voordeel van het gezamenlijke doel. Volgers van convenant x hebben weinig zin om zich aan te sluiten bij initiatief y. Men heeft oogkleppen op vanuit institutionele belangen. Dat moet echt veranderen, want zo maken we geen snelheid. We schalen niet op omdat we niet samenwerken.

Één taal

We moeten dus optimaliseren over de hele keten heen en één taal gaan spreken. De Rijksoverheid kan daar een klap op geven: nu zal er eenduidigheid zijn! Het transitieteam circulaire bouweconomie heeft daarbij een praktisch uitgangspunt: Laten we de Bepalingsmethode Milieuprestatie bouwwerken als standaard nemen. Daar sta ik helemaal achter omwille van de eenduidigheid, want dat is nog belangrijker dan de inhoud. Eenduidigheid leidt namelijk tot uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. En daar moeten we naar toe. Dan krijg je tastbare resultaten in plaats van louter ambities.

Niels Ruijter is lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en directeur van het NVTB, dat de belangen van producenten van bouwgrondstoffen en bouwmaterialen behartigt. Het NVTB vertegenwoordigt negen branches en meer dan 500 producenten en leveranciers van bouwmaterialen en bouwproducten. 

< Burj Zanzibar, vuurtoren van duurzaam Afrika | Vul de enquête in en geef richting aan de circulaire transitie! >