Het Omgevingsregister: Kans om uw databron te koppelen

Op dit moment werken Cirkelstad en Madaster aan een eerste versie van het Omgevingsregister. Een platform dat de transitie naar een circulaire economie faciliteert door informatie over objecten, toegepast in onze leefomgeving, te ontsluiten. Denk aan de volgende informatie eigenschappen: locatie, objecttype, levenscyclus, meeteenheid, aantal. Het doel is om een fysiek overzicht te creëren van de levenscycli van toegepaste grondstoffen en materialen in een omgeving. Dit stimuleert slim ontwerpen en vergemakkelijkt hergebruik. 

Bent u bouwondernemer of werkzaam bij een overheidsorganisatie en beschikt uw organisatie over databronnen die informatie over objecten in een bepaald gebied in Nederland (deels) in kaart brengen? Neem contact op met Joran Straatman, Cirkelstad partner bij KplusV, en verken in een gesprek de laagdrempelige manier tot koppeling:  06 29489508 of via 

Meer achtergrondinformatie over het Omgevingsregister 

< Gezien op de partnerdag | Circulaire interieurs >