Gezien op de partnerdag

Onze partnerdag stond dit jaar in het teken van het nieuwe collegeprogramma 2021-2023 ‘Op naar het Kantelpunt’. Met de ondertitel ‘Verbinden is nog nooit zo belangrijk geweest’, namelijk om onze nieuwe strategie waar te maken maar zeker ook om een beetje op elkaar te letten in deze schrale periode. Twee belangrijk documenten die besproken zijn:

  1. Collegeprogramma
  2. Jaarboek 2019

Verder passeerden er tal van initiatieven waar jij als partner bij betrokken kunt worden. In ieder geval om je te informeren en ervaringen over te dragen, of om actief mee te gaan doen.

Werklijn Community Building

Verkiezingsprogramma 

Cirkelstad heeft geen politieke kleur. Wel willen we de politiek helpen met voorstellen om circulair en inclusief bouwen tot Het nieuwe normaal te brengen. We stellen ons Alternatief verkiezingsprogramma op met ‘right to copy’. Heb jij thema’s? 

Interesse? Bekijk het artikel hier

Jong

Je komt net van school en gaat aan de slag bij je eerste werkgever. Je zult er vast een hoop gaan leren, maar is daar ook ruimte voor onze ‘circulaire en inclusieve ambitie’?. Met Jong Cirkelstad verbinden we alle young professionals van onze partners. Interesse?

Koffiebekertjes pact

Omdat er zoveel verschillende soorten koffiebekertje (mogen) bestaan, kunnen de bekertjes nooit als mono-stroom teruggewonnen worden om er weer koffiebekertjes van te maken. De industrie gaat hier werk van maken en heeft deelnemers nodig!

Interesse?

https://www.buildingholland.nl/cirkelstad-dag3-lancering-bekertjes-pact/

  • Leernetwerken

Omdat we naar (cirkel)steden georganiseerd zijn, krijgen gemeenten en provincies nooit de kans om te leren van elkaar. Wat betreft de inhoud als de implementatievraag: ‘Hoe krijg ik de organisatie mee?’.

Interesse? Kijk hier voor meer informatie  

Permanente marktdialoog

Alle (product)innovaties leiden we naar de nationale producten catalogus. Elke maand mag een selectie van de achterliggende innovatoren pitchen ten opzichte van een van de opdrachtgevende partijen uit het netwerk. Interesse?

https://www.cirkelstad.nl/pmd/

https://cirkelstad.gses-system.com/

Werklijn programmeren

Bouwprogramma  MRA

In de Metropool Regio Amsterdam is het Bouwprogramma MRA actief. Zie het als een circulaire ontwikkelingsmaatschappij waar zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers terecht kunnen met hun praktijkvragen. Interesse? 

https://www.cirkelstad.nl/cirkelsteden/bouwprogrammas/

Van 8 naar 800 circulaire scholen 

Aan het circulaire scholen programma van Provincie Zuid Holland hebben 8 scholen meegedaan. Offroad Innovations zet zich in om in Nederland 800 scholen circulair te realiseren. Interesse? 

https://www.cirkelstad.nl/lancering-manifest-een-circulaire-droomschool-voor-iedereen/

Circles

Circles is een netwerk aan partner in oost Nederland en ondersteunt met kennis, tools, programma’s en projecten om de circulaire economie aan te jagen. In samenwerking met Cirkelstad wordt invulling gegeven aan de bouwsector. Interesse? 

https://circles.nu/ 

Biobased programma Zuid Holland

Provincie Zuid Holland is actief om een biobased community op te zetten in de provincie. Een community waarin partijen actief zijn die hun bouwopgave biobased willen uitvoeren én partijen die het ook biobased uit kunnen voeren. Interesse? 

https://www.cirkelstad.nl/cirkelstad-den-haag-biobased-bouwmaterialen-hobby-of-serieuze-business/

City deal ‘Conceptueel en circulair bouwen’.

Met deze deal wil Agenda stad laten zien dat het grootschalig conceptueel en circulair bouwen van woningen niet ten koste gaat van snelheid en betaalbaarheid. Door werk te maken van een structurele vraag aan de markt. Na ondertekening op 15 december komt dit programma op onze site terecht en wordt je over voortgang en deelname op de hoogte gehouden.

Buyer groups

Samen met Pianoo geeft Cirkelstad invulling aan een drietal buyer groups. Namelijk het clusteren van opdrachtgevers (corporaties, scholen en vastgoedeigenaren) om gezamenlijk circulair in te kopen en het eigen beleid daarop aan te passen. Interesse? 

https://www.cirkelstad.nl/scholen-en-gemeenten/

https://www.cirkelstad.nl/circulaire-bouwmaterialen-inkopen-realiseer-deze-ambitie-in-een-buyer-group/

https://www.cirkelstad.nl/circulair-inkopen-als-woningcorporatie-zullen-we-dat-samen-doen-sluit-je-aan-bij-onze-buyer-group/

 

Ontwikkelen in co-creatie

Wijken ontwikkelen mét de bewoners en professionals kan ook op grote schaal. Laten we daar een volwassen vakgebied van maken. Betrokkenheid van eindgebruikers zoals bewoners of werknemers zal het verschil gaan maken bij alle opgaves in Nederland. Fulco Treffers heeft met het project Space-S een grootschalig project achter zijn naam staan, en wil graag met andere vakgenoten het vakgebied vanuit de praktijk verder ontwikkelen onder de vlag van Cirkelstad.

https://www.space-s.nl/

City deal ‘Ruimte voor lopen’

Deze deal vraagt aandacht voor lopen en deze aandacht structureel inbedden. Dat betekent dat we steden maken met (circulaire) wandelpaden, dat betekent dat we elkaar motiveren met de lunch of tijdens afspraken te gaan wandelen. Interesse?

https://ruimtevoorlopen.nl/project/city-deal/

Circulaire weg

Met het programma ‘circulaire weg’ gaan de partners niet alleen op zoek naar (technisch) de circulaire weg, maar juist naar de businesscase ‘infra as a service’. Het programma loopt al, we gaan kennis en ervaringen delen. Interesse?

https://decirculaireweg.nl/

MKB programma

Het programma Samen versnellen is voorlopig gericht op grote ‘corporates’. Het MKB programma richt zich op dezelfde onderwerpen en maken daar vervolgens een MKB-toolbox onder met een lunchlezingenreeks. Interesse?

Werklijn professionaliseren

Lunchlezingen

Elk trimester organiseert Cirkelstad een lunchlezingenreeks. Niet zozeer voor de professionals die actief bij Cirkelstad betrokken zijn, maar veelmeer voor hun collega’s. Het zijn korte lezingen en gericht op doen. Interesse? 

https://www.cirkelstad.nl/biobased-bouwen/

Werklijn normaliseren

Het nieuwe normaal 0.1 

In 2023 tekenen we het convenant ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’. Elk half jaar worden audits uitgevoerd bij de deelnemers om vanuit de praktijk de inhoud te bepalen en jaarlijks de concepten gepubliceerd om reacties te krijgen. Interesse?

https://www.cirkelstad.nl/programmas-en-projecten/samen-versnellen/

CB23: mee ontwikkelen leidraden ‘ontwerpen’ en ‘inkopen’

CB23 werkt aan nationaal gedragen werkafspraken voor circulair bouwen. Jij kunt je aanmelden voor de actieteams ‘circulair ontwerpen’ en ‘circulair inkopen’. In een actieteam zit de hele ‘keten’ aan tafel.

https://platformcb23.nl/

Cb23: hulp bij implementatie

De leidraden ‘meten’ en ‘materialenpaspoorten’ zijn na twee jaar aan discussie gereed om te gaan gebruiken. Jij kunt de hulp inroepen van CB23. Het toepassen van de leidraden op je project kost zo’n 3  a 4 dagen of een budget van €2.000,- De helft krijg je vergoed.

https://platformcb23.nl/

Trancibo

Trancibo is een onderzoekstraject van de VU en TU Delft. Het onderzoek richt zich op gedragsverandering bij het implementeren van circulair bouwen. In de lijnorganisatie en in de ketensamenwerking. Begin 2021 komt dit project op onze site terecht en wordt je over de voortgang op de hoogte gehouden.

< Vele sessies tijdens Living Lab Day | Het Omgevingsregister: Kans om uw databron te koppelen >