Circulair BZK inzicht – Over werk in uitvoering

Tineke Beuker over werk in uitvoering

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Ik ben alweer een paar weken thuis aan het werk. Geen gehaast om de trein te halen en een zit-plek te veroveren. Rustig in mijn eentje thuis aan het werk en af en toe van de zon genieten in mijn tuin. Soms te rustig als je nauwelijks andere mensen in levenden lijve ziet. Niemand die vraagt of je zin hebt in koffie, niet gezellig met wat collega’s gaan lunchen en geen praatje bij de koffieautomaat of op het secretariaat. Ook geen nieuwe mensen ontmoeten op bijeenkomsten of evenementen. Alleen mijn vriend komt af en toe binnenvallen om wat leven in de brouwerij te brengen. Als zijn werk als vrachtwagenchauffeur het tenminste toelaat. Want ja, hoewel de horeca dicht is met een lagere vraag tot gevolg, zijn er nog heel veel lege blikjes en flesjes voor bier en cola, zijn voornaamste vracht, te vervoeren. En natuurlijk zijn er de buurkinderen die af en toe voor wat reuring zorgen omdat zij hun energie kwijt moeten. Vreemd genoeg heb ik nog geen ballen van hen in mijn tuin gevonden, wel heb ik een vrolijk versierde zelfgemaakte cup cake gekregen.

Ik had verwacht dat het ook wat rustiger zou worden op mijn werk en ik tijd zou krijgen wat achterstallige zaken weer op te pakken. Maar niets van dat alles. Met wat aanpassingen blijken opvallend veel werkzaamheden gewoon door te kunnen gaan. Wel wat extra tijd kwijt om apps als Teams en Webex te installeren en te leren kennen. Maar ook hier geen reistijd.

Zoals ik vorige keer heb geschreven proberen wij te zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille niet leegloopt. Mijn collega’s en ik proberen ook te zorgen dat de aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen niet verslapt maar juist wordt vergroot. Dit doen we niet alleen door zelf druk aan het werk te zijn, maar juist ook druk met anderen in te zetten.

Zo zijn Cirkelstad en SGS search bezig met de ontwikkeling van een ‘beslisboom hergebruik bouwelementen’. Een belangrijke vraag om te werken aan een circulaire bouwsector is hoe om te gaan met de toetsing van kwaliteit bij het hoogwaardig hergebruik van bouwelementen en -componenten in een 2e of 3e leven (-scyclus). Om deze vraag te beantwoorden is samen met marktpartijen een leertraject gestart. Het doel is om te komen tot een beslisboom, een praktisch hulpmiddel om de praktijk vooruit te helpen. Op 1 april is het project van start gegaan met de eerste (online) sessie met als doel te komen tot de contouren van de beslisboom. Door de inhoudelijke discussie zijn er mooie inzichten gegeven uit de praktijk en goede aanvullingen geleverd voor de contouren. Er volgen in de loop van het jaar nog drie sessies met een wisselende groep van deelnemers. Het is de bedoeling dat begin 2021 de beslisboom gereed is.

En toen ik hoorde dat C-creators voor provincie Noord-Holland aan de slag ging om een ‘Handboek circulair renoveren van woningcorporatiebezit’ te maken ben ik daarop aangehaakt. Hierdoor kan de basis van de handleiding worden versterkt en de opgedane kennis breder worden verspreid. November van dit jaar moet dit project zijn afgerond.

Niet alles gaat echter gewoon door. Zo zou ik samen met een collega en een aantal gemeenten op Building Holland een rondetafelgesprek voeren over wat gemeenten met de Omgevingswet kunnen als het om circulair bouwen gaat. Maar Building Holland is verzet naar eind oktober. Dus nu moet er digitaal iets worden georganiseerd en dat kost even wat meer tijd. Maar op 1 april werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. In overleg met diverse partijen wordt nog gekeken hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan.

Door dit uitstel is er ook weer wat meer ruimte om alsnog een digitaal gesprek te organiseren met een aantal gemeenten. Bedoeling is om de besproken tips en aandachtspunten op een rij te zetten en deze vervolgens ook voor anderen beschikbaar te stellen.

Zoals gezegd is het bij mij thuis rustig en heb ik een tuin om even stoom af te blazen. Ik hoop dat mensen met jonge kinderen vanaf volgende week wat meer lucht krijgen als scholen weer deels opengaan. 

En ik hoop de volgende keer wat meer tijd te hebben om mijn column rustig te overdenken. Dan ga ik het misschien hebben over koppelkansen. Mijn directeur schijnt dit wel een mooi woord te vinden. 

Tineke Beuker

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< ProvinC’ube van Made to Make en buroBOIS | Een grondstoffenbank op Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef >