ProvinC’ube van Made to Make en buroBOIS

Kantoorunits gemaakt van kozijnen uit het Provinciehuis

Prinsenhof A is het voormalig Gelders Provinciehuis. Sinds de opening van het nieuwe Provinciehuis staat het gebouw hoofdzakelijk leeg en maakt het gebouw op termijn plaats voor een duurzame gebiedsontwikkeling in het Bestuurskwartier van Arnhem.

Als verantwoordelijke eigenaar (red.) zoekt de provincie Gelderland partijen die potentie zien in het sloopmateriaal dat gaat vrijkomen uit het gebouw. De wens is om de sloopmaterialen zoveel mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken. Zo wordt Prinsenhof A geen afvalberg maar een depot vol her te gebruiken producten en materialen. Eén van de ideeën voor producthergebruik komt van Made to Make. Samen met buroBOIS hebben zij een ontwerp gemaakt om de raampartijen her te gebruiken. Op 25 maart hielden we een (digitale) Arnhemse Cirkelstadbijeenkomst om hun idee van reflectie te voorzien. Hierbij een kort verslag daarvan.

Deelnemers: Bernard Uiling (Made to Make), Suzanne Nagtegaal (buroBOIS), Derkjan Hooijer (Hooijer Renkum), Willemijn Drok (BOOT), Angela van Nordennen (Provincie Gelderland), Constantijn Fuchs (KlasseWerk), René Plaggenburg (Dusseldorp), Mars Holwerda (studio MOM).

Het idee

De raampartijen van Prinsenhof A zijn voorzien van dubbelglas, maar voldoen niet meer aan huidige isolatienormen om opnieuw als (buiten-)gevelelement ingezet te worden. Als indoor werkruimte kan de kwaliteit van de kozijnen inclusief ramen optimaal benut worden. De afmetingen van de kozijnen zijn ideaal voor het creëren van ruime werkunits. Met het aantal aanwezige raampartijen is er een serie van ongeveer 35 units te realiseren. De dubbele beglazing is gunstig i.v.m. geluids- en warmte isolatie. De raampartijen worden op deze manier ge-up-cycled waardoor de ‘waarde’ zoals gedefinieerd in de zogenaamde ‘vallue hill‘ langer behouden blijft.

De units worden demontabel waardoor ze ook voor tijdelijk gebruik geschikt zullen zijn.

De onderwerpen die Made to Make en buroBOIS hebben voorgelegd met de tips die de partners hebben meegegeven:

Business model

Bedenk dat het heel erg moeilijk is om traditionele processen te doorbreken. Je hebt een lange adem nodig om dit soort ideeën te realiseren.

Aanbevolen wordt om je te richten op de nichemarkt; de partijen die het circulaire gedachtengoed willen etaleren.

De nichemarkt is vooral geïnteresseerd in de uitstraling en het verhaal er achter. Dit kan je doen met een QR-code op het product zodat je het verhaal er achter kan zien (video) of lezen. Ook kan je denken aan CE-certificaat. 

Een uitgevoerde LCA (Life Cycle Analyses) helpt bij de onderbouwing van het circulaire verhaal.  Buro BOOT kan daar bij helpen, zij beschikken over een tool voor impact berekening. Ook wordt aanbevolen om studenten technische bedrijfskunde te laten werken aan een marktonderzoek en/of de businesscase uit te laten werken.

Eisen en wensen aan het product

De eisen en wensen met betrekking tot luchtcirculatie en klimaatbeheersing moeten nader uitgewerkt worden. Indien een Cirkelstadpartner daar bij kan helpen is dat meer dan welkom. Ook reflectie van potentiele kopers wordt op prijs gesteld. In

deze bijeenkomst waren die namelijk niet aanwezig.

Potentiele klanten zijn eigenaren van oude industriële gebouwen die daar kantoorpanden/verzamelgebouwen van maken, kantoorinrichters, ontwikkelaars, rijksvastgoedbedrijf en wellicht de Provincie zelf.

Regelgeving/Veiligheid

De deuren uit het oude gebouw zouden wellicht ook ingezet kunnen worden al voldoen die niet aan de afmetingen uit het bouwbesluit. Insert schijnt in overleg te zijn met het ministerie om hier in geval van producthergebruik van af te mogen wijken.

Een standaard klant wil een ‘Komo’ certificaat en allerlei garanties. (De hoop is eigenlijk dat de overheid dergelijke belemmeringen wegneemt of alternatieve certificering financiert). Maar door je in eerste instantie te richten op de nichemarkt, kan dit voorlopig opgelost worden.

Je kan gemakkelijk zelf veiligheidstesten uitvoeren. Leg bijvoorbeeld een aantal zandzakken op de unit en kijk wat het effect is.

Financien

Bij de kosten die je moet maken voor realisatie van de units moet je de logistieken kosten niet vergeten, die worden vaak onderschat. Voor de kosten (arbeid en machinerie) van het demonteren van de raamkozijnen zal je rekening moeten houden met €100 a €150 per stuk. Wanneer je je op de nichemarkt richt is de prijs van het product niet zo relevant, het mag zelfs boven ‘nieuwprijs’ liggen omdat het ook andere ‘waarden’ vertegenwoordigd.

Demontage / oogsten

Voor demontage is handig om de bouwtekeningen van het oude gebouw te hebben. Al kan je er vanuit gaan dat de raampartijen eenvoudig te verwijderen zijn, daar dit meestal het laatste onderdeel is dat wordt geplaatst.

Het gewicht van de kozijnen zal geen probleem zijn bij het oogsten eerder bij het hergebruik.

De wijze van aanbesteding is essentieel voor het kunnen oogsten van de materialen. Om producthergebruik na sloop te realiseren kan gedacht worden aan het opnemen van een verplichting om  een aantal sloopproducten aan de opdrachtgever op te leveren. Ook bestekken van de overheid zijn vaak regide opgesteld waardoor inkoop van circulaire materialen ook wordt bemoeilijkt.

< Procesverbetering rode draad in Façades 2020 | Circulair BZK inzicht – Over werk in uitvoering >