Copper8

Partner in Amsterdam
Noor Huitema - Partner

Een bijdrage leveren aan duurzame doorbraken – dat is waar Copper8 voor staat. Het realiseren van vooraanstaande duurzame concepten vraagt om een andere manier van werken, een andere manier van samenwerken, en een andere manier van rekenen.

“Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.”

De concurrentiekracht van organisaties wordt steeds vaker gemeten aan zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Het realiseren van vooraanstaande resultaten op het gebied van duurzaamheid brengt vaak afhankelijkheden met zich mee. Samenwerking tussen schakels in ketens is vaak de essentie die tot dergelijke doorbraken kan leiden.

In Cirkelstad is het mogelijk om met die schakels in de keten in een open gesprek te komen, te blijven en verder te komen.

 

Noor is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Noor verscheen eerder in het Stadsblad.