Platform CB’23 start twee nieuwe actieteams

Sectorbreed afspraken maken over Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen

Na een inventarisatie in de markt heeft Platform CB’23 twee nieuwe onderwerpen uitgekozen waarvoor sectorbreed behoefte is aan afspraken: Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Van oktober 2020 t/m juni 2021 gaan twee actieteams daarmee aan de slag. In het werk van de nieuwe actieteams zullen de eerdere leidraden van Platform CB’23, reeds bestaande handreikingen en andere ontwikkelingen verweven worden. Met de nieuwe leidraden die opgeleverd worden in juli 2021, zet de bouwsector een volgende stap naar een meer circulaire bouw. Geïnteresseerden kunnen zich tot 24 september aanmelden voor deelname aan een actieteam.

Actieteam Circulair Inkopen – afspraken over een integraal inkoopproces

Inkoop is een belangrijk instrument om circulaire ambities te realiseren. In principe staat er juridisch weinig in de weg om alle inkoop voor de bouw circulair te laten zijn. Maar als we echt circulair willen inkopen, zullen we bij aanbestedingen en andere inkoopprocessen integraal rekening moeten houden met elke levensfase van een bouwwerk. Dat begint met goede afstemming in de hele keten, van opdrachtgever, jurist en ontwerper tot opdrachtnemer, leverancier en sloper. Platform CB’23 wil de ruis wegnemen tussen opdrachtgevers onderling, in de interne organisatie en tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. Het platform doet dat door een leidraad te creëren waarin gezamenlijke uitgangspunten en handelingswijzen voor circulair inkopen beschreven staan. Hierbij wordt goed voor ogen gehouden dat aanbiedende partijen zich in de markt kunnen blijven onderscheiden met circulaire innovaties.  

Actieteam Circulair Ontwerpen – afspraken over effectieve
ontwerpprocessen Over Platform CB’23

Vanuit meerdere hoeken zijn afgelopen jaren ontwerpprincipes en –strategieën ontwikkeld voor circulair ontwerpen. Platform CB’23 wil deze samenbrengen en komen tot eenduidige uitgangspunten en uitwerking van de mogelijke ontwerpstrategieën. Ontwerpers en andere betrokkenen in het ontwerpproces beschikken dan over gemeenschappelijke kaders en kennis waarmee ze optimale circulaire ontwerpoplossingen kunnen realiseren; zij begrijpen waar zij moeten beginnen, kennen referentieprojecten en benodigde data zijn makkelijk toegankelijk. Daarnaast zullen alle partners in de keten actief betrokken moeten worden zodat iedereen de plek en verantwoordelijkheid in het ontwerpproces krijgt die hij verdient. Platform CB’23 wil er met een leidraad voor zorgen dat kennis en expertise vanuit de hele levenscyclus zo effectief mogelijk wordt ingezet in het circulaire ontwerp. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met ontwerpvrijheid voor aanbiedende partijen. 

Over Platform CB’23

Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. De afgelopen twee jaar hebben actieteams gewerkt aan het opstellen van een lexicon circulaire bouw en van leidraden voor het meten van circulariteit en paspoorten voor de bouw. Komend jaar staat in het teken van implementatie van de leidraden 2.0. De vorm waarop dat gebeurt, wordt momenteel uitgewerkt. 

Meer informatie: www.platformcb23.nl

< Cirkelstad Drechtsteden: Van circulaire verf, heipalen tot aan gipsplaten! | Update Cirkelstad Apeldoorn >