Update Cirkelstad Apeldoorn

Cirkelstad Apeldoorn heeft een mooie mix van partners. Sommigen werken concreet aan circulaire projecten zoals Foenix kringloop & re-integratie en anderen werken hard aan de randvoorwaarden die nodig zijn om te kunnen experimenteren en ontwikkelen. En daar wijden we deze editie van ons regionieuws aan. Zo heeft onze partner, de Gemeente Apeldoorn, een kwartiermaker voor circulariteit aangesteld en doet zij mee aan de buyer groep van Cirkelstad en PIANOo. De Cleantech Regio, ook founding partner in Apeldoorn, heeft een mooie regiodeal weten af te sluiten en voert actief haar actieplan Circulaire Economie 2020-2021 uit. Allemaal om (circulaire) initiatieven te ondersteunen om te komen tot een stad zonder afval en uitval en een toekomstbestendige regio.

Kwartiermaker circulariteit en buyer group circulaire bouwmaterialen

Kwartiermaker voor circulariteit (Carla Fransen) is aangesteld zodat er meer lijn komt in de projecten die er worden ontwikkeld en de verschillende beleidsvelden binnen de gemeente elkaar beter kunnen vinden op het thema circulariteit. En Carla heeft tot doel de lokale circulaire initiatieven te stimuleren en verder te helpen.

De gemeente Apeldoorn heeft zich aangemeld in de kerngroep van de buyer group circulaire bouwmaterialen en zal daarmee actief gaan deelnemen in de groep. In de buyer group, gestart door Cirkelstad en PIANOo, wordt aan de hand van praktijk cases kennis gedeeld en gezamenlijk geleerd. Opdrachtgevers als de gemeente Apeldoorn (maar ook corporaties en private partijen) zullen de komende jaren grote stappen moeten zetten. Door gezamenlijk te werken aan een duurzame marktvisie en -strategie wordt een helder signaal aan de markt af gegeven en leren organisaties van elkaars ervaringen. Naast gemeente Apeldoorn is er nog een Apeldoornse partij in de buyer group. Achmea zal vanuit de ‘eerste ring’ meekijken, denken en leren. Vind je dit interessant? Deelname in de eerste ring is nog mogelijk. Hoe mooi zou het zijn als daar ook een Apeldoornse corporatie aansluit om te leren de juiste vragen te stellen zodat een circulaire aanbesteding succesvol wordt!

Regiodeal

Als het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, versterkt dit de brede welvaart en leefbaarheid in de regio’s en daarmee in Nederland. Dat is de centrale gedachte achter de Regio Deals en de Regio Envelop in het regeerakkoord. De Regio Deals sluiten aan bij de eigen kracht van elke regio en bij de regionale kenmerken. Dat gebeurt met geld, een integrale aanpak, kennis en andere middelen.

De Cleantech Regio heeft een aanvraag ingediend voor een Regio Deal. Deze is gehonoreerd met een toezegging van 7,5 mln EURO. De essentie van deze Regio Deal aanvraag is om de veerkracht van de economie in de Cleantech Regio structureel te verbeteren. In de actielijn ‘Groene Groei’ (naast de actielijn ‘Cleantech werkt’ op gebied van Human Capital) is veel aandacht voor (circulaire) projecten die een verbeterde balans tussen de industrie en leefomgeving. Deze inspanningen moeten leiden tot een structurele verlaging van de CO 2 -uitstoot en het fossiele grondstofverbruik in de regio. De Regio Deal projecten zijn opgenomen als projecten in de Cleantech Regio, waar de initiatiefnemers waar wenselijk en mogelijk worden ondersteund in deze projecten. En laat nu een van die projecten het opstarten van Cirkelstad Deventer zijn! Welkom in de regio!

Wil je meer weten over bovenstaande ontwikkelingen, Cirkelstad Apeldoorn, of eens aansluiten bij een CoP, neem dan contact met mij op.

Hartelijke groet, Barbara Middelhoff

< Platform CB’23 start twee nieuwe actieteams | Circulaire economie als topthema in de Cleantech Regio >