Samen versnellen in het MKB! Doet u mee?

Bent u met uw bedrijf actief in het MKB en wilt u concreet weten op welke manier u handen en voeten kan geven aan circulair bouwen? Dan is dit zeker iets voor u! Binnen enkele weken start het programma ‘Samen versnellen in het MKB’. Een gezamenlijk initiatief van Cirkelstad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit programma stelt ten doel de transitie naar een circulaire bouwsector vorm te geven, maar wel met een specifieke focus op het MKB. Het programma zal lopen vanaf medio februari tot en met september. Toch is dit slechts de start, waarover u zo meer leest.

Het programma bestaat een viertal onderdelen: 

1. Het samenstellen en publiekelijk delen van de MKB etalage en toolbox;

2. Een 10-delige lunchlezingenreeks;

3. Marktdialoogsessies;

4. Proeftuinen waarin daadwerkelijk geëxperimenteerd gaat worden.

MKB toolbox & etalage

Kernonderdeel van dit programma is het samenstellen van de toolbox waarin diverse handreikingen en instrumenten zijn opgenomen die circulair bouwen bij MKB’ers praktische handvatten biedt. Van circulaire meetinstrumenten tot circulaire ontwerpmethodes, van digitalisering tot circulair inschrijven bij aanbestedingen. Op deze manier wordt de wendbaarheid van MKB’ers vergroot en circulariteit toegankelijker gemaakt. Daarnaast werken we ook aan de oplevering van een etalage met circulaire producten en concepten die het goede voorbeeld geven. Het zou dus zomaar kunnen dat u daar binnenkort instaat!

Lunchlezingen

Om als MKB’er goed gebruik van te maken van de toolbox organiseren wij een 10-delige lunchlezingenreeks waarbij de eigenaren van de tools uitleg geven over de toepassing hiervan voor een MKB bedrijf. Deze lezingenreeks zal starten op 25 maart en duurt tot en met juni, u kunt zich hier gratis voor aanmelden.

Marktdialoog

In een later stadium, vanaf april, zullen ook marktdialoogsessies georganiseerd worden waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de regio met elkaar in gesprek gaan om aan te sluiten op elkaars (innovatie)behoefte op het thema circulair bouwen. Bent u enthousiast om met potentiële opdrachtgevers het gesprek aan te gaan? Dan horen wij graag van u.

Proeftuinen

Parallel aan deze gesprekken wordt verkend hoe in de verschillende aangesloten regio’s de verschillende dialogen omgevormd kunnen worden tot praktisch uitvoerbare projecten.  Daarmee wordt de start gegeven aan de zogenaamde ‘proeftuinen’. Om hier concrete invulling aan te geven zullen wij ook verschillende provincies aan laten sluiten bij dit programma om aan de proeftuinen bij te dragen. Deze proeftuinen zullen uiteraard niet in september eindigen, dit programma vormt daarvoor slechts de start.

U bent uitgenodigd

Dus bent u met uw bedrijf actief in het MKB en wilt u concreet weten op welke manier u handen en voeten kan geven aan circulair bouwen? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze lunchlezingenreeks, marktdialoog en proeftuinen. Door hierin gezamenlijk op te trekken kunnen we immers de gewenste versnelling richting circulariteit waarborgen.

Wij zullen binnenkort de uitnodigingen voor de lezingenreeks en marktdialoog verspreiden. Mocht u nu al meer willen weten, kunt u contact opnemen met Cirkelstad partners Niels Ahsmann en Joran Straatman van KplusV.

Niels Ahsmann: 0627085537 /

Joran Straatman: 0629489508 /

< Harvest Bay als platform voor samenwerking binnen de circulaire bouw | ‘Afval’ als grondstof voor circulair hoofdkantoor CURE Afvalbeheer in Eindhoven >