Samenwerken met onderwijs; complexiteit maakt het écht boeiend

Geschreven door: Brigitte Kool

Cirkelstad loopt voorop. In het zoeken naar nieuwe oplossingen, toepassingen en samenwerking met oog op een circulaire gebouwde omgeving. Iedereen die daarmee bezig is, weet dat het vaak om complexe vraagstukken gaat. De stelling: “binnen planetaire grenzen bouwen” vraagt een veel bredere blik van ons dan alleen maar anders ontwerpen, ander materiaal gebruik of samenwerken met andere partners.

Zo werken we ook al jarenlang samen met kennisinstellingen en onderzoek in dit proces naar een circulaire gebouwde omgeving. Als spinner van Haarlem doe ik dat ook. Soms koppel ik partners aan een vraagstuk, soms begeleid ik het zelf. En ik zie een hele positieve ontwikkeling binnen het onderwijs dat er steeds meer aandacht komt voor die complexiteit en het kunnen vatten van de samenhang van onderwerpen. Ook als het een thema betreft wat niet per se jouw interesse heeft. Hoe zorg je er samen voor dat alle factoren een rol krijgen in het proces? En dat de nieuwe generatie werknemers dit ook als vaardigheid beheersen.

Bij Hogeschool Inholland is er een aanbod van minors die juist dit complexe veld samenbrengen. Afgelopen maanden draaide de minor ‘Toekomstbestendige Stad’ en dat heb ik als begeleider verbonden aan de opgave van Cirkelstad Haarlem en de ontwikkeling van het C-District.

Haarlem staat voor diverse uitdagingen en heeft ambitieuze doelstellingen voor de toekomst. Het realiseren van een toekomstbestendige stad vereist echter een integrale aanpak, waarbij verschillende factoren en belanghebbenden een rol spelen. In het C-district, een innovatief netwerk en een plek voor circulaire toepassingen en oplossingen, ervaren we ook deze complexiteit. Daarom nemen we de tijd om studenten te begeleiden en te inspireren, terwijl we zelf ook veel leren van deze interactie.

De minor viel erg in de smaak bij de diverse opdrachtgevers, bij de docenten en bij de studenten. Bij iedere partij was er enthousiasme over het proces, over het geleerde en de resultaten. Opvallend positief, dat vond Inholland ook. Er is een artikel over geschreven door Inholland. Tevens is er een evaluerend onderzoek gestart door Floris van Blankenstein en Christel Verberg, beide onderzoekers voor Hogeschool Inholland voor de afdeling teaching, learning & technology.

In het onderzoek nam ook opdrachtgever Else Boutkan deel. Zij is programmaregisseur circulaire metropool voor Greenport West-Holland. We kwamen beide tot de conclusie dat de minor zo waardevol was omdat we samen leerden. Het prikkelde ons ook, wij werden er gretig van en wilde meer. En we besefte ook dat er nog een schat aan ervaring en kennis te ontsluiten is tussen onderwijs en bedrijfsleven. De nieuwe modellen, inzichten en onderzoeken binnen het onderwijs, zijn vaak voor bedrijfsleven en opdrachtgevers ontoegankelijk. Het is wel een samenwerking maar nog niet altijd wederkerig leren. Wat als die kennis breder ontsloten wordt? Kunnen we dan nog meer versnellen? En wat kan Cirkelstad hierin betekenen als organisatie die zelf ook zoveel kennis en ervaring in huis heeft. Wat kunnen wij leren van de manier waarop studenten naar onze vraagstukken kijken en hoe integreren we die frisse blik? De samenwerking met onderwijs is nog geen vaste community binnen Cirkelstad, al hoor ik die geluiden steeds vaker.

Mijn oproep is dat je het vooral moet doen. Zoek de samenwerking met een onderwijsinstelling bij jou in de buurt en draai regelmatig mee met een project of minor. Stel jezelf open voor het nieuwe leren en deel je ervaringen zodat we dit proces ook kunnen optimaliseren.

Geleerde lessen uit deze minor:

  • Innovatieve en pionierende bedrijven zijn onvoldoende zichtbaar bij studenten (en hun docenten) waardoor ze als werkgever dus ook niet in beeld zijn en daarmee talent mislopen. Samenwerken aan projecten, het geven van een gastles of je openstellen voor een bedrijfsbezoek tijdens de studie helpt echt om straks talent aan te trekken.
  • In de minor was veel aandacht voor groepsvorming en de verschillende perspectieven van de deelnemers. Dat komt soms over als vertragen maar blijkt bij de eindsprint van essentieel belang. Deze manier van samenwerken wordt soms overgeslagen in het bedrijfsleven, we duiken te snel de inhoud in. Meerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat het “anders samenwerken” echt noodzakelijk is bij dit soort complexe opgaven.

Leestips
Lees hier het hele artikel van Inholland waar de studenten zelf aan het woord komen en reflecteren op hun minor. En lees hier meer over “anders samenwerken in een circulaire keten”.

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< Ter Steege Bouw Vastgoed sluit zich aan bij Cirkelstad | Oproep: Into the Great Wide Open >