SGS Search sluit aan als Gaudí van Insert

SGS Search en Stichting Insert hebben op 7 september een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen te werken aan hun gezamenlijke circulaire ambities. SGS Search is een inspectiebureau voor de (duurzaam) gebouwde omgeving, dat ook bij haar opdrachtgevers het circulaire gedachtegoed onder de aandacht brengt. Deze positieve samenwerking versterken wij nu door SGS Search te verwelkomen als Gaudí van Insert. 

Nieuwe samenwerking

Programmamanager van Insert Peter Kreukniet is verheugd over de nieuwe samenwerking: “SGS Search voert al jaren uitstekende bouw- en grondstoffeninventarisaties uit voor haar opdrachtgevers. Dat we nu samen optrekken als strategische partners onderstreept het belang om samen te werken met de volledige bouwsector.” 

SGS Search gaat gebruiken maken van de Insert Marktplaats om hun bouw- en grondstoffeninventarisaties van haar opdrachtgevers zichtbaar te maken. Op deze manier werken we samen aan de transitie naar een volledig circulaire economie. Steven Traast, directeur build & environment bij SGS Search: “De samenwerking met Insert zorgt ervoor dat opdrachtgevers na een bouwstoffeninventarisatie concreet aan de slag kunnen om elementen die kansrijk zijn voor hergebruik zichtbaar te maken en aan te bieden”. 

Gaudí als inspirator

Met SGS Search als Gaudí van Insert onderstrepen wij de samenwerking en verwelkomen wij een innovatieve partner in ons netwerk. Gaudí’s zijn strategische partners van Insert en dragen bij aan onze circulaire doelstellingen. We noemen deze partners Gaudí, naar de beroemde architect uit de 20e eeuw. Hij had durf om te veranderen, nam initiatief en was pionier. Op deze manier willen wij ook samenwerken met SGS Search. We zijn trots en blij om SGS Search als strategisch partner te verwelkomen. 

Over Insert 

Bij Insert streven we naar hergebruik van grondstoffen, (bouw)materialen, bomen en heesters op zo hoogwaardig mogelijk niveau. Dit kunnen wij niet alleen. Samen met de markt werken wij aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Hiervoor geven wij inzicht in de circulaire mogelijkheden, wij maken circulaire ambities zichtbaar en verbinden de verschillende partijen met elkaar. Zo werken wij samen aan een duurzame wereld. 

Over SGS Search 

SGS Search is hét inspectiebureau voor de (duurzaam) gebouwde omgeving. We ondersteunen opdrachtgevers met het verduurzamen van hun vastgoed aan de hand van inspecties, validaties, projectmanagement en monitoring. We kapitaliseren kansen en risico’s en maken altijd de vertaalslag naar het verdienmodel van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld door concrete terugverdientijden te bepalen, conventioneel met circulair te vergelijken of een betere ranking in benchmarks te realiseren. 

< Groningen opent klimaatslimme muur | Teruggrijpen op hout in interieur >