Sociale innovatie, leren & inspireren

Sociale innovatie gaat mede over Co-creatie: samenwerken met externe partijen als consumenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dat klinkt zwaar en ingewikkeld, het is echter zó leuk als je de juiste partijen aan tafel krijgt!

De tafel van Cora

Gedurende langere tijd werkte ik als studentenbegeleider intensief samen met diverse Hogescholen. Op enig moment werd die samenwerking betiteld als “de tafel van Cora”.

Bij mij op de afdeling stond een teamtafel waaraan, in wisselende samenstelling, door 6 studenten werd gewerkt. Die studenten hadden veelal een verschillende achtergrond. Vrijwel altijd waren studenten Bouwkunde en Logistics Management vertegenwoordigd, soms was daar een student (Technische) Bedrijfskunde of Climate & Management bij. De overeenkomst was hun ambitieniveau, dit lag torenhoog.

De selectieprocedure voor een afstudeerstage was streng doch rechtvaardig. Een twinkeling in de ogen zegt mij meer dan een mooi verhaal als antwoord op mijn vraag: ”Waarom?” Nadat een onderzoeksvraag op hoofdlijnen werd geformuleerd deed “de tafel van Cora” de rest. Zet 6 ambitieuze studenten met een circulaire onderzoeksvraag met elkaar aan tafel en de dynamiek spat er vanaf!

Gedurende hun onderzoek werd het de studenten duidelijk dat ze aan de wieg stonden van een nieuwe economie. Alles wat zij aanraakten was onderzoek waardig! Hoe fijn is het dan dat er een interdisciplinaire benadering mogelijk is met hulp van je medestudenten!

Beton, het onderzoeken waard

Trends en ontwikkelingen in en buiten de bouw signaleren en volgen hoort bij mijn rol als Innovatiemanager. Zo hoorde ik tijdens een netwerkbijeenkomst over de aanstaande verbouwing van de kelder van Blue-City. Dikke betonwanden waarin het water voor het golfslagbad was opgeslagen werden op duurzame wijze heringezet. De architect (Superuse Studios) en de specialist in boren, zagen en frezen van beton (VisGroep) kozen samen met het BlueCityLab voor een oplossing waarbij álle reststromen werden hergebruikt. Het uiteindelijke doel was te komen tot een werkruimte voor Rotterdamse makers. Het was het logistieke concept van studente Naomi dat ervoor zorgde dat zichtbaar werd waar de besparingen in het proces zaten. Zij deelde haar bevindingen met het team, om te leren en te inspireren.

Blue City tijdens verbouwing

Het BetonAkkoord werd onder de loep genomen door Denise, studente Logistics Management. Wat betekent zo’n akkoord voor een organisatie die dagelijks werkt met betongranulaat? Door op locatie bij Renewi haar onderzoek inhoud te geven, kwam zij tot interessante inzichten. De kennis die zij opdeed was zó waardevol dat ProRail graag tijd vrij maakte om Denise haar verhaal te laten doen. Op deze manier werd de informatie gedeeld bij de bron en op het hoogste niveau, daar waar  de regie plaatsvindt over “kennis en innovatie”.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat studenten in staat zijn het verschil te maken. Dat wat vanzelfsprekend lijkt is het niet!

Ruilbeurs

De grootste kledingswap van Rotterdam, Changez, vindt regelmatig plaats in datzelfde BlueCity, dé circulaire hotspot van Rotterdam. Awearness Kollektif is op een missie om een kledingrevolutie te starten. Dat doen zij samen met iedereen die net als zij een eerlijkere, socialere en duurzamere wereld willen.

Bij de kledingswap leveren de bezoekers kleding in, dit wordt “gewaardeerd” en voor het tegoed kan men nieuwe items uitzoeken. De aanmelding voor de deelname aan de “ruilbeurs” vindt online plaats. Op basis daarvan is globaal in te schatten wat de opkomst is. Om dan de bezoekersstroom in goede banen te leiden is een uitdaging. Hier komen leren en inspireren bij elkaar. Ik koppelde de initiatiefnemers aan studenten Logistics Management van de Hogeschool Rotterdam. Een “logistiek concept” kan het verschil maken van wel of geen wachtrij.

Meervoudige waardecreatie

Waarom ik al die voorbeelden geef? De reden daarvoor is heel simpel. Het was prof. dr. Jan Jonker die mij leerde: “De business case rondom de Circulaire Economie vraagt om een meervoudige waarde creatie. Vooralsnog komt men op sociaal gebied niet verder dan een zwak onderbouwde invloed op de regionale werkgelegenheid.” Hij vervolgde: “Mogelijk is het zo dat door het gebrek aan Sociale Innovatie organisaties de ontwikkelsnelheid van de techniek niet kunnen bijhouden.”

Te vaak maakte ik mee dat een door de examencommissie hooggewaardeerd onderzoek in een bureaulade belandde bij het (stage)bedrijf. Recent las ik een oproep van de Hogeschool Rotterdam, afdeling Bouwkunde, waarin projecten worden gezocht voor de studierichting Bouw & Innovatie. Kortom: de opleiding is klaar voor de stap naar de nieuwe economie. Kunnen wij er als partners van Cirkelstad voor zorgen dat de bouw nóg aantrekkelijker wordt voor de ambitieuze student?

Dan nog even dit:

Op 6 november a.s. vindt de Cirkelstad Partner dag plaats. Het onderwerp dat ik daar, tijdens het interactief welkom, aan de orde breng is: ”Welke (uit)vraag kom jij tegen in de markt als het gaat om Social Return en aanverwante onderwerpen?” Wij willen je daar graag mee helpen!

Cora Jongenotter

Cora schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over Sociale Innovatie. Cora bouwt vanuit haar bedrijf, Core-Identity, aan de circulaire Economie.

< Minister Ollongren gaat de MPG aandraaien – maar hoe scherp precies? | De wereld staat niet stil! Utrecht ook niet ;-) >