De wereld staat niet stil! Utrecht ook niet ;-)

Inmiddels is iedereen zich, op één of andere wijze, bewust van de wereld die in beweging is. Na een trage start van de energietransitie, het begon ergens in 1995, en tal van argumenten om het nog maar even uit te stellen, biedt Circulariteit een wenkend perspectief en ‘aaibaarheid’ om mee aan de slag te gaan. Twee inzichten die mij steeds duidelijker worden spelen hierbij een bepalende rol.

1. Eigenaarschap

Energietransitie wordt in tegenstelling tot Circulariteit geclaimd door of de installatiebranche of de bouwbranche. Ieder van deze partijen blijft maar roepen dat zij de regie nemen maar uiteindelijk krijgen ze de achterban niet mee om het echt ander en juist samen te gaan doen. Heeft de energietransitie juist niet te maken met een goed gebouwschil (bouw) en een minimum aan installaties (installaties) met de garantie dat je samen een gezonde woon, werk en leefomgeving garandeert?

En met dat je dit opschrijft voel je gelijk de spanning in de opgave. Wat iedereen vergeet is dat de opgave zo immens groot is , nog 1 miljoen nieuwe huizen te bouwen en 7,6 miljoen woningen te verduurzamen en 13.500 utiliteitsgebouwen per jaar om aan de kaderstellende wetgeving te gaan voldoen, dat het duidelijk is dat je dit alleen samen kan realiseren.

Wat ‘mentaal’ de overhand is gaan nemen bij de energietransitie is ‘er mag steeds minder (door wetgeving), ‘het kost alleen maar geld’ ‘naar elkaar blijven kijken en wijzen’, ‘iedereen voelt zich slachtoffer (CO2 reductie, NOx reductie, PFAS)’,  door ‘perverse prikkels (subsidies en labels) met ontoereikende tools en wetgeving’ met als klap op de vuurpijl ‘telkens het wiel opnieuw willen uitvinden en het dan ook nog maar een beetje beter doen’!  en niet echt anders.

Wanneer deed je voor het laatst iets voor het eerst? Ik heb in mijn afgelopen C1-Alpine-hike gemerkt wat ‘iets voor het eerst doen’ met je doet: je gaat mentaal herijken, je zet je talent in het dwingt samenwerking af, gezond nadenken en vertrouwen op jezelf, je team en je gids. Eigenaarschap nemen over de situatie ;-) Wat er nadien met je gebeurt hoef ik niemand uit te leggen.

2. Samenwerken

Als je iets voor het eerst gaat doen, ga je je verdiepen in de uitdaging, stel je vragen, haal je ervaringen op bij mensen die je zijn voorgegaan en ga je je verbinden aan je team(keten)genoten. Wie zijn ze, met wie heb je een klik, hoe kan je van toegevoegde waarde zijn voor elkaar en wie is wanneer in de lead en hoe hou je elkaar in de gaten. Je kan namelijk alleen als team ‘de top’ bereiken.

Er wordt een beroep gedaan op een gedeeld belang en je eigen organiserend vermogen en je neemt als vanzelfsprekend de regie en verbindt je tegelijkertijd aan het hogere doel. Hoe mooi is dat!

En dat samenwerken lijkt bij circulariteit sneller afgedwongen te worden. Het onderwerp circulariteit is niet toe te schrijven aan een specifieke branche, er is een gedeeld belang (de keten) en daarmee voelt iedereen zich snel aangesproken en mede-eigenaar op de opgave. En in tegenstelling tot de  energietransitie, kom eens kijken in mijn meterkast hoe goed ik bezig ben, heeft circulariteit iets woest aantrekkelijks en aanraakbaars.

Als WIJ het niet doen, wie dan wel, als we het NU niet doen wanneer dan wel?

En gaat het dan vanzelf? Zeker niet ;-)  De verbindende rol die Cirkelstad hier in mag vervullen wordt breed omarmt en het programma ‘Samen Versnellen’ door te doen begint het landelijke en regionale mantra te worden.

Zelf de regie nemen door te doen, zien we in Utrecht e.o. ook op tal van plekken gebeuren middels projecten, onderzoeken, initiatieven, nieuwe producten en binnenkort ook een  consultatieteam circulaire nieuwbouw om  mensen met ambitie te ondersteunen.

Principes voor inbedden circulariteit

Circulariteit en #hoedan zijn dan ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En  wat er voorafgaand aan #hoedan van essentieel belang is, zijn ambities  & principes.

Principes Provincie

Het nieuwe bestuur stimuleert en faciliteert klimaatneutraal en circulair bouwen en heeft dat ook omgezet in actie:

  1. Het  MPG onderzoek, in opdracht van de Provincie Utrecht, gaat inzicht bieden aan of en hoe de MPG-score kan worden aanscherpt door gebruik te maken van reststromen/ hergebruik van materialen.
  2. Projectondersteuning Circulaire Nieuwbouw

En de koplopers In Utrecht hoeven dat niet alleen te doen, ze kunnen nl worden ondersteund. Het programma Consultatieteam Circulaire Nieuwbouw (CCN) start in November in Utrecht. In opdracht van de Provincie Utrecht gaat Cirkelstad Utrecht e.o. projecten ondersteunen die hulpvragen hebben en daar koppelen we dan een expert aan.

Aanmelden voor beide programma’ s kan bij Wytze Kuijper | @:   | m: 0622968568

Principes gemeente Utrecht

Gemeente  Utrecht  heeft als strategie dat circulair bouwen onderdeel uitmaakt van gezond stedelijk leven voor iedereen, met als eerste leidende  principe van 5: Alles circulair bouwen, tenzij….. 

Principes Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht kiest bij het ontwikkelen, bouwen en beheer van universitair vastgoed voortaan voor de leidende principes: gezond, energieopwekkend en circulair.

Niet slopen maar renoveren dat begint het nieuwe normaal te worden als afweging bij projecten. Allereerst voor het Unnikgebouw en nu ook voor het Kruytgebouw van de  Universiteit Utrecht.

Leren door te doen

Het hergebruik van reststomen is ook zo’n #hoedan – en waar draagt het dan aan bij? Voorbeelden van hergebruik van materialen en samenwerking met nieuwe makers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  zien we fysiek gebeuren bijhet recent geopende Buurman  op het Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier, de circulaire broedplaats van Utrecht en bij Studio Wae die als eerste in Utrecht een showroom met circulaire producten op basis van reststromen in het voormalige Pieterbaancentrum heeft geopend.

Niet of, maar wanneer start je met circulair denken & doen?

Wat is de impact van de gebouwde omgeving, infra – buitenruimte – gebouwen – interieur en facilitymanagement op het welzijn mensen, je leefomgeving, de wereld? Circulariteit tekent zich dan ook steeds meer af in tal van gebiedsopgave als Industriegebied Lage Weide en bij de aanstaande woningbouw opgave van 100.000 woningen in Utrecht e.o.  Het is dus niet meer of we circulariteit onlosmakelijk onderdeel maken van de opgave, maar meer wanneer begin jij!  En wij zullen partijen gaan uitdagen, verleiden, verbinden  en ondersteunen om de opbrengsten, principes, afwegingen en kansen van circulariteit, te maximaliseren in o.a. opgaven als  WonderWoods, het Inspiration Centre voor divisie bouw en vastgoed van Dura Vermeer of met een product als iWell Cube batterij-systeem voor de opslag van opgewekte energie en als back-up bij piekbelastingen.

Wanneer deed jij voor het laatst iets voor het eerst?

Stellen van je juiste vraag. De vraag achter de vraag. Waar kom jij je bed voor uit? De domeinen energie, klimaat, gezondheid, biodiversiteit passen naadloos in de opgave van circulariteit.

Hoe creëren we waarde en hoe houden we waarde vast in de kringloop. We hebben namelijk maar 1 aarde en laat dit nou ook een gesloten systeem, kringloop, zijn. Aan de andere kant de feiten spreken voor zich: de geBOUWde omgeving gebruikt 50% van de gewonnen jaarlijkse grondstoffen, 30% schoon drinkwater , 40% van het energieverbruik en vertegenwoordigd tevens 40% van de CO2 uitstoot, 50% van het afval en 11 % stikstof uitstoot (zonder transport). We worden met z’n allen goed wakker geschud en sommigen ervaren dat ze slachtoffer zijn van nieuw beleid en wetgeving en anderen, de koplopers, zien zichzelf als dader als ze er nu niets aan gaan doen. En die koplopers, in de regio en landelijk, stellen zich graag aan je voor. De verhalen van de landelijke koplopers vindt je ook in het  Stadsblad special edition 2019-2020.

Hoogtepunten Vakbeurs Openbare Ruimte Utrecht 2019

Op de recent gehouden Vakbeurs Openbare Ruimte was op uitnodiging van de organisator EXPOproof, Cirkelstad ook van de partij met een eigen podium als “KAS”, met o.a. Cirkelstad-sessies, een circulaire themaroute over de beursvloer en een dagelijkse workshop: Centraal thema: Circulariteit  #hoedan!

Met presentaties van o.a. Rijkswaterstaat, Madaster, Metabolic, Studio Wae, Signify, Gemeentewerf, Lievense en NDI/GSES. Een bijzonder inzicht werd aangereikt door OBB in het project voor de gemeente Almere: Ondersteuning Circulair aanbesteden bij speelruimte. Dit traject verliep in drie sporen. Beleid, aanbestedingsleidraad voor inkoop en onderhoud en als laatste de organisatie. Deze combinatie bood de unieke kans om grote veranderingen door te voeren. Van vragen om speeltoestellen naar vragen om speellandschappen, meer ruimte voor kind en ouderparticipatie in het ontwerpproces en tevens het beperken van gebruik van grondstoffen en het selecteren van de mensen die willen bijdragen aan het ander doen. De plaatjes spreken voor zich!

Trainingen

De regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen, waaronder Cirkelstad, die samen toewerken naar een circulair georganiseerde regio. Zo is de Alliantie Cirkelregio Utrecht de drijvende kracht achter drie CIRCO Tracks: Afbouw, bouw en consumptiegoederen. Bekijk hieronder de flyers weer te weten over de drie daagse track en om je in te schrijven.

Bijeenkomsten Community of Practice (CoP) Utrecht e.o.

We gaan dus vooral DOEN. En wil je je verbinden aan de huidige koplopers in Utrecht, kom dan kennismaken op één van de aanstaande CoP’s in Utrecht.

13.11.2019 | Centrale thema: # Hoedan Samen Versnellen

We gaan het net ophalen voor 2019 en bepalen samen de thema’s voor 2020.

Wil je erbij zijn? Stuur een email naar:

We zijn te gast bij de Rabobank aan de Croeselaan

26.02.2020 | Centrale thema is Houtbouw #waarom

Ben jij bezig met houtbouw laat het weten wat je al doet en welke vragen er zijn mbt tot o.a. circulariteit.

Ter inspiratie vast de volgende verwijzingen:

  1. Tegenlicht: Houtbouwers
  2. Het physiologische effect van hout op mensen
  3. Project:  Haut
  4. Project: Dutch Mountains – smart, circulair en high-tech
  5. Onderzoek: The Growing Pavillion
  6. Onderzoek: De Embassy of Circular & Biobased Building

13.05.2020 | Thema nog te bepalen samen met de partners

24.06.2020 | Special: excursie

09.11.2020 | Thema nog te bepalen samen met de partners

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

< Sociale innovatie, leren & inspireren | Schagen Infra lanceert Ritspad® >