Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten

Bent u een mkb-ondernemer en van plan om een innovatief project te starten? Dan is de populaire regeling MIT-R&D-Samenwerking wellicht iets voor u. Binnen een R&D-samenwerkingsproject werken minstens twee mkb’ers aan de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. De subsidie kan oplopen van minimaal €50.000,- tot maximaal €350.000,- per project. 

Komt u in aanmerking?

Het project moet vernieuwend zijn en passen binnen de doelstellingen van de topsectoren en de regionale agenda’s. Wij kunnen uw project screenen op MIT-potentie. Ook als u nog geen samenwerkingspartner hebt, is het verstandig om contact met ons op te nemen, want mogelijk kunnen wij u vanuit het netwerk van Venntiv en Cirkelstad ondersteunen in het vinden van een geschikte partner. 

Circulariteit

In de doelstellingen van de topsectoren en regionale agenda’s is veel aandacht voor oplossingen op het gebied van circulariteit en verwante thema’s. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Kringlooplandbouw, zoals hergebruik van organische zij- en reststromen; 
 • Inzet van groene bouwstenen of polymeren; 
 • Recycling van kunststof of toepassing van recyclaat in hoogwaardige toepassingen; 
 • Ontwerp voor circulariteit; 
 • Verhogen van de circulariteit van windparken; 
 • Water hergebruik (afvalwater en grijs water) en innovatieve toepassingen; 
 • Opschalen van chemische recycling voor mono-stromen en bulk mixed stromen in de industrie. 

Wat houdt MIT-subsidie in?

Een MIT-subsidie wordt verstrekt op de loonkosten, de aanschafkosten van machines en apparatuur, verbruikskosten en uitbestedingskosten (kosten derden). Deze kosten moeten uiteraard worden gemaakt in het kader van een specifiek R&D-project. MIT subsidieert 35% van deze kosten met een maximum van €350.000,- per project (max. €175.000,- euro per deelnemende mkb’er). Een aanzienlijke bijdrage die een innovatieproject een flinke duw in de rug kan geven. 

MIT R&D-Samenwerking

Voor een MIT R&D-Samenwerkingsproject geldt een aantal voorwaarden: 

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. 
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote R&D-Samenwerkingsprojecten:
  • Voor een klein R&D-Samenwerkingsproject is de subsidie minimaal €50.000,- en maximaal €200.000,- per innovatieproject, waarvan minimaal €25.000,- en maximaal €100.000,- per deelnemer. 
 • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten als de inbreng van de deelnemers. 
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. 
 • Alleen de kosten gemaakt door de mkb-ondernemer zijn subsidiabel. 
 • De looptijd van het project bedraagt maximaal 2 jaar. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 11 juni tot uiterlijk 10 september 2020. De aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend, worden beoordeeld en gerangschikt. 

Geïnteresseerd?

Denkt u gebruik te kunnen maken van deze regeling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Thomas Pesiwarissa op 06 1318 9461 of mail naar

Photo by Scott Graham on Unsplash

< Circulaire transformatie De Helena Den Haag | Building Holland Digital – thema circulair >