Circulaire transformatie De Helena Den Haag

Wat zijn de kansen voor het herbestemmen van maatschappelijk vastgoed? De Gemeente Den Haag onderzoekt de mogelijkheden tot transformatie van het voormalige schoolgebouw aan het Helena van Doeverenplantsoen.

Haagse partners Dennis Hauer van Urban Climate Architects en Nico van Hoogdalem en Marie-Sophie Res van iCircl zijn geselecteerd om het schetsontwerp voor de inpassing van culturele- en maatschappelijke functies te vervaardigen. Hiervoor hebben we de mogelijkheden tot inpassing van nieuwe culturele functies uitgewerkt en onderzocht welke uitstraling hier het beste bij past. Daarnaast is ook de haalbaarheid getoetst door het opstellen van een businesscase voor verschillende invullingsscenario’s. Uiteraard wordt ook het aspect duurzaamheid niet vergeten, en zijn de verduurzamings- en circulariteitsmogelijkheden voor het pand en de beoogde functies onderzocht en uitgewerkt in een integraal plan van aanpak, concrete maatregelen en kosten en opbrengsten hiervan. Hierbij zijn ook de reeds lopende initiatieven, zoals een energieopwekkende dakkas, een idee van Erik de Jong en Iris Schutten, in meegenomen.

Deze aanpak heeft geleid tot nieuwe inzichten en een haalbare businesscase voor het gebouw waarbij de kansen om het gebouw te transformeren zijn toegenomen.

De aanpak waarbij ontwerp, oplossingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en de financiële kant met kosten en opbrengsten integraal worden uitgewerkt biedt volgens Nico, Dennis en Marie-Sophie kansen om maatschappelijk vastgoed succesvol te herontwikkelen. Door vroeg in het proces al aan tafel te zitten kunnen een circulaire aanpak en het toepassen van circulaire maatregelen beter geborgd worden waardoor de kans op succes vergroot wordt.

Meer informatie

Dennis Hauer, Urban Climate Architects en Nico van Hoogdalem en Marie-Sophie Res, iCircl

< Het sluiten van De Bouwkringloop | Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten >