Terugblik op de tweede bijeenkomst van Cirkelstad MRA

Op dinsdag 23 april kwamen we met de leden van Cirkelstad MRA bijeen in Amstelveen voor de tweede bijeenkomst van de community. In het Raadhuis van Amstelveen werden we ondergedompeld in de Amstelveense grondbank, het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en Het Nieuwe Normaal. Na het welkomstwoord van Floor Gordon (wethouder van Amstelveen) over de ambitie van Amstelveen volgden presentaties van Karin Wensveen (grondbank Amstelveen), Stan van den Berg (Metropoolregio Amsterdam) en Fien Peters (C-creators).

Floor Gordon (wethouder gemeente Amstelveen)
Floor trapte af met de ambities van de gemeente Amstelveen. Wist je dat de gemeente Amstelveen in 2030 uitstootvrij wil zijn? Hoewel het thema circulair in de gemeente Amstelveen lange tijd in de kinderschoenen stond en slechts een faciliterende rol had in circulaire projecten van ontwikkelaars, trekt de gemeente Amstelveen de stoute (circulaire) schoenen aan. Zo is de gemeente Amstelveen bezig met de ontwikkeling van circulaire projecten als Amstelwood, de Middenwaard en de Landtong.

Karin Wensveen (grondbank Amstelveen)
Een grondbank, wat moet ik me daarbij voorstellen? De gemeente Amstelveen wilde op zoek naar een duurzame oplossing voor de versnipperde grondstromen uit de industrie en woningbouw, een acceptatieplicht voor de bagger en het groenafval uit de gemeente. Dankzij de grondbank wordt dit grondafval via een composteerinrichting omgezet en verkocht als keurmest én kan secundair zand als tussenlaag worden ingezet in bouwprojecten. Zo draagt de gemeente Amstelveen bij aan het sluiten van kringlopen.

Stan van den Berg (Convenant Toekomstbestendig Bouwen)
Wat begon als een regionaal initiatief voor bouwpartijen om duurzaamheidsambities in de woningbouw op te nemen, is nu op weg naar een landelijk Convenant wat geïmplementeerd kan worden. De Rijksoverheid wil de bronzen, zilveren en gouden ambitieniveaus van het Convenant voor 2030 en 2050 doorvertalen in het Bouwbesluit. Daarom wordt er hard gewerkt aan een 2.0 versie van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen die je kunt opnemen in tenderbeleid, worden er conceptteksten opgesteld voor de Anterieure Overeenkomst, de Omgevingsverordening en het Omgevingsplan. Daarnaast wordt de ambitie om de indicatoren van Het Nieuwe Normaal op te nemen in de 2.0 versie van het Convenant.

Fien Peters (Het Nieuwe Normaal)
Stel eens jouw ideale leefomgeving voor. Waar is de gevel van gemaakt? Wat voor vloer zit erin? Een houten vloer of een gietvloer? Staat het in een buurt met veel groen of middenin de stad? Deze keuzes die je maakt zijn bepalend voor de milieu-impact, het materiaalgebruik en het waardebehoud van je gebouw en sinds de komst van Het Nieuwe Normaal (HNN), kun je erachter komen hoe hoog je scoort op deze indicatoren. Nu HNN voor bouwend Nederland bekend staat als een eenduidige standaard voor circulair bouwen, wordt er gebouwd aan een eenduidige werkwijze. Hoe kun je HNN toepassen?

  • Opdrachtgevers kunnen partijen uitdagen om hoge circulaire prestaties te leveren in de uitvraag en tender.
  • Marktpartijen kunnen hun ontwerp verbeteren op basis van circulaire principes en conceptwoningen doorontwikkelen om de circulaire prestaties te verhogen.
  • Overheden en bedrijven kunnen HNN toepassen door borging in beleid op circulair bouwen.

Wat heeft Cirkelstad MRA voor 2024 in petto?
In totaal organiseren we 6 bijeenkomsten in 5 steden. We gaan langs in de gemeente Almere, Amstelveen, Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. De zesde en laatste bijeenkomst is het Jaarevenement van C-creators. Op maandag 17 juni zijn we te gast bij Cirkelstad Zaanstad voor de derde bijeenkomst van Cirkelstad MRA. In de Raadzaal deelt de gemeente Zaanstad lokale projecten en duiken we de diepte in op de thema’s Het Nieuwe Normaal en Biobased isoleren. Meer informatie over de sprekers en de exacte invulling van het programma volgt.

Geïnteresseerd in het bijwonen van de volgende bijeenkomst? Of wil je meer weten over de deelname aan Cirkelstad MRA? Mail naar Liesbeth Willemsen, .

< Oproep: Bouwlab R&Do Haarlem zoekt maatje | Eerste bijeenkomst met nieuwe community Cirkelstad Biobased >