5. Beleid, kaders en randvoorwaarden

Wanneer opdrachtgevers weten hoe ze met een uitvraag het beste uit de markt kunnen halen, kan de hele keten daar op inspelen. Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op de meest gestelde vraag uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

u003cstrongu003eOp deze paginau003c/strongu003e

Praktische vraag

Hoe stel je meetbare eisen/voorwaarden aan circulariteit in de voorbereiding van gebiedsontwikkeling? Bijvoorbeeld in een ontwikkelkader.

Belangrijk bij een project is om eerst je ambitie op circulariteit duidelijk te hebben. Kijk naar de KPI’s van Het Nieuwe Normaal (HNN) en bedenk welke van de KPI’s voor jouw organisatie van belang zijn. Kies ze nooit allemaal, daar is het te vroeg voor.

Zodra je duidelijk hebt wat voor jou focus heeft, ga je in gesprek met de markt of op zoek naar referentieprojecten. Kijk wat je inspirerend vindt en kom er achter wat de markt allemaal kan. Vraag vervolgens of en hoe de markt – bijvoorbeeld de samenwerkingspartners die je al hebt – kan helpen om je ambities waar te maken. Wat moet je ze (uit)vragen om maximaal te scoren op de ambities of KPI van jouw keuze?

Doe altijd een volledige HNN projectevaluatie in de definitief ontwerp (DO)- en realisatiefase. In de definitief ontwerpfase kan je nog bijsturen; het kan zomaar zijn dat één van de KPI’s wel heel erg komt te lijden onder jouw eigen ambities (bijvoorbeeld de MPG). Als het gebouw gerealiseerd is, kom je er achter wat de werkelijke waardes zijn ten opzichte van je definitieve ontwerp. Misschien zijn deze beter, misschien zijn ze slechter, maar zorg dat je er lering uit trekt en borg deze voor de toekomst. Wat wil je de volgende keer anders doen?

Zet het project in als katalysator om het als organisatie logisch te maken om circulair uit te vragen. Dit doe je onder andere door het goede gesprek te voeren zowel intern als extern, je collega’s mee te nemen en tot gedeelde ambities te komen. Laat je collega’s meeleren en haak aan het begin degenen aan die de sleutel hebben om de organisatie te veranderen – van directie tot projectleider tot inkoper. Wees je ervan bewust dat een eerste project nooit tot het perfecte circulaire resultaat leidt, maar je heel veel inzicht geeft in welke data je nodig hebt en waar in het proces en de organisatie er iets veranderd moet worden. Zie de eerste projectevaluatie en het eerste project dus als een nulmeting. Een basis om je visie en strategie als organisatie mee te ontwikkelen, omdat je weet waar je het over hebt en wat je belangrijk vindt.

Relevante initiatieven

Een greep uit de verschillende initiatieven die je zouden kunnen helpen:

Buyer Group renovatie corporatiewoningen.

Ambitie of onderdeel van de prestatieafspraken met gemeenten: corporaties staan voor de uitdaging van verduurzaming. Wat is circulair, hoe beperkt u de uitstoot van CO2 en wat kan er al? In de ‘Buyer Group renovatie corporatiewoningen’ gaan we met woningcorporaties aan de slag om gezamenlijk circulaire renovaties uit te vragen.

Buyer Group circulaire nieuwbouw woningen.

Het doel van deze buyer group is om circulaire betaalbare woningen met de deelnemers te realiseren. De onderlinge verbinding kan leiden tot massa en daarmee een interessant perspectief bieden voor de markt. Daarbij zullen we bestaande kennis ontsluiten en kennis die nog ontbreekt gezamenlijk ontwikkelen. Door de gezamenlijke inkoopkracht te bundelen geven we een duidelijk signaal en impuls aan de markt en collega organisaties. Hierdoor bieden we ook de markt een aantrekkelijk perspectief.

MRA Green Deal Houtbouw.

Gericht op de uitvoering van de schaalsprong houtbouw in de Metropoolregio Amsterdam 2021-2025.

Vertrekpunt van dit convenant is de ambitie in houtbouw van de Metropoolregio Amsterdam, zoals vastgelegd in de concept Green Deal Houtbouw tijdens de State of the Region van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op 2 december 2020. Het streven is om vanaf 2025
jaarlijks minimaal 20% van de gehele woningproductie in de MRA in houtbouw uit te laten voeren.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten:

Meer Top 10