Universiteit Twente en Leadax ondertekenen convenant voor samenwerking in research & development

Met haar circulaire bouwmaterialen uit afval verovert Leadax sinds 2017 de wereld en heeft inmiddels diverse prijzen op het gebied van innovatie en circulaire economie in ontvangst mogen nemen. Leadax omarmt hoogwaardige technologie, duurzaamheid én ondernemerschap. Dit sluit naadloos aan bij Universiteit Twente met haar vermaarde kennis op vakgebieden als materiaalkunde, life sciences & natuurwetenschappen als meest ondernemende universiteit van Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft deze samenwerking geïnitieerd.

High tech, human touch

Insteek van deze unieke samenwerking is de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsleven en het gezamenlijke doel om Research & Development vanuit academische instellingen en bedrijfsleven gezamenlijk beter aan te laten sluiten bij de markt waarbij talenten werken aan concrete (technische) uitdagingen in de maatschappij om deze te verduurzamen. Leadax heeft diverse uitdagende vraagstukken, gerelateerd de Sustainable Development Goals van de VN, waar zowel studenten als kenniscentra van Universiteit Twente mee aan de slag gaan komende jaren. 

Roeland van Delden stelt dan ook: “Leadax wil enerzijds uitdagingen bieden aan studenten om bij te dragen aan een betere leefomgeving, anderzijds willen we ook gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten en kennis van Universiteit Twente.”

Verzilver je talent

Deze unieke samenwerking is geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat in het kader van het talentenprogramma ‘Verzilver je talent’. Het programma stimuleert, traint en ontwikkelt het innoverend vermogen van studenten. “Dit in nauwe interactie met (MKB-)bedrijven, die de ambitie hebben om te innoveren in samenwerking met de studenten, hun docenten en hoogleraren”, vertelt Ineke Lemmen namens EZK.

Big Improvement Day

De ondertekening vond plaats op het hoofdpodium tijdens de Big Improvement Day. Op deze derde dinsdag van januari, ook wel de meest positieve dag van het jaar, vertellen opinieleiders, dwarse denkers en opvallende ondernemers hoe zij hun organisatie runnen en hoe positiviteit daar als grondhouding een rol in speelt. “Fantastisch dat de Big Improvement Day als facilitator kan optreden voor dit soort innovatieve samenwerkingen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.” aldus initiatiefnemer Ralph van Hessen.

< Zero Waste initiatief | Scheidingswanden met collages van gedroogde planten >