VMRG maakt eenduidige afspraken rondom BIM

Introductie ILS Gevel maakt BIM renderend

De VMRG, de brancheorganisatie voor gevels, heeft samen met haar branche duidelijke BIM afspraken vastgelegd. Building Information Modeling (BIM) zorgt ervoor dat informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal,3D gebouwmodel. Alle partijen binnen het bouwproces werken met dezelfde, altijd actuele informatie. Om informatie uitwisselbaar te maken, moeten partijen elkaars taal spreken. Spreken we bijvoorbeeld van een deur met een zijlicht of een pui? En hoe ziet de decompositie van deze objecten eruit?

Om optimaal te kunnen werken met BIM, is er behoefte aan complete, consistente en correcte modellen met de juiste data. Tot voor kort ontbraken vanuit de gevelbranche hiervoor de afspraken rondom BIM waardoor de gemaakte kosten moeilijk werden terugverdiend. Sinds 2018 heeft de VMRG in samenwerking met haar achterban hierover eenduidige afspraken gemaakt in de vorm van een informatieleveringsspecificatie (ILS). Steeds meer partijen in de bouw hebben zich aangesloten bij het initiatief om informatie uit te wisselen op basis van een ILS. Zo is vanuit de BIM basis ILS de eerste stap gezet om informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar te krijgen. De VMRG, medebestuurslid van de BIM basis ILS, draagt hier proactief aan bij en heeft samen met haar achterban de handschoen opgepakt om te komen tot een ILS Gevel.

Betere samenwerking

De ILS Gevel bouwt voort op de reeds bestaande basisafspraken rondom BIM en is hiermee geen nieuwe standaard. De ILS Gevel fungeert als leidraad voor een betere samenwerking waarbij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie over gevelproducten wordt uitgewisseld. De afspraken hebben betrekking op de te hanteren objectstructuur, het uitwisselformaat en het borgen van objectinformatie. De ILS Gevel is tot stand gekomen op basis van de gemeenschappelijke deler in de branche en is gebaseerd op de ervaring uit de praktijk om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

Eenduidig informatie uitwisselen

De ILS Gevel maakt op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie uitwisseling over gevels mogelijk. Hiervoor is een decompositie, de opdeling van een informatiedrager in samenstellende objecten, met bijbehorende definities opgesteld. Vanuit de decompositie zijn verschillende objecten vastgelegd die voorkomen binnen de gevelindustrie, inclusief bijbehorende definities. De ILS Gevel heeft daarmee betrekking op de producten die worden ontworpen, geproduceerd en/of gemonteerd door de gevelindustrie.

Objectinformatie

Tevens is gekeken naar de informatiebehoefte van het object en de bijbehorende IFC entiteit, het bestandsformaat dat binnen BIM gebruikt wordt voor informatie uitwisseling. Objectinformatie wordt in beginsel geborgd in de juiste properties en propertysets zoals die in IFC zijn gedefinieerd. Wanneer er properties vanuit IFC ontbreken worden deze samengebracht onder de Pset_ILS_Gevel. Uitgangspunt is dat de informatie wordt vastgelegd op het niveau waar het betrekking op heeft. Zo heeft de Warmtedoorgangscoëfficient (Uw) betrekking op de samenstelling van het raam en wordt dus op het niveau van het component vastgelegd. Vanuit de ILS Gevel is de keuze in objectopbouw open gelaten, afhankelijk van het niveau van de modelleur en/of organisatie waarbij het object minimaal als één geheel component weggeschreven dient te worden. De ILS Gevel voorkomt extra kosten als gevolg van onduidelijke afspraken en draagt bij aan een renderend gebruik van BIM.

Vervolg

Om te komen tot de ILS Gevel is de huidige 0.9 versie uitvoerig intern getest bij de aansloten bedrijven. Komend halfjaar zullen de bedrijven de ILS Gevel 0.9 binnen projecten gaan toepassen om feedback op te halen bij opdrachtgevers, bouwpartners en andere stakeholders. Op basis van deze feedback zal gewerkt worden naar een definitieve ILS Gevel 1.0 versie. De ILS Gevel en bijbehorende hand-out is te vinden op de website van de VMRG https://vmrg.nl/Kennis/VMRG-en-BIM.

< Update Cirkelstad Haarlem Kennemerland | Studenten INHolland ontdekken praktijk bij Cirkelstad partners >