Update Cirkelstad Haarlem Kennemerland

Cirkelstad Haarlem Kennemerland is bijna jarig. Het eenjarig bestaan vieren we begin 2020 en wat is er het afgelopen jaar al veel gebeurd.

Na een energieke kick-off hebben we een start gemaakt met een aantal praktische vraagstukken van partners. Zo werken het Veerkwartier en Scouting Brigitta beide aan plannen voor een circulair paviljoen. Het Veerkwartier wil de bestaande horeca in een tijdelijke setting nu in een vaste vorm gieten waar natuur, comfort en circulair hand in hand gaan. De tweede partner realiseert een nieuwe thuisbasis voor de scouting en buurt in het Schoterbos. Cirkelstad heeft andere partners kunnen verbinden aan deze opgaven waaronder Kingspan.

Slachthuis

Volop in ontwikkeling

Haarlem is volop in ontwikkeling en de komende jaren staat alles in het teken van een behoorlijk woningbouwopgave. Op tal van locaties in de stad wordt (her)ontwikkeld. Zo ook op het Slachthuisterrein, een ontwikkelcombinatie van BPD/de Nijs. De oude loodsen en koelruimtes van de voormalige slachthuizen worden door omgevormd tot studio’s, ateliers, restaurant en bed & breakfast. Daaromheen worden tientallen nieuwe woningen gebouwd. De COP kwam op het juiste moment in het proces en architect Micha Wijngaarde gaf partners van Cirkelstad ruimte om mee te gaan in het proces van circulair slopen en het opnieuw terugbrengen van bestaand materiaal. Cirkelstad Haarlem Kennemerland en C-Creators gaan dit proces begeleiden waar partners als Insert en Buro Boot ook deel vanuit maken. Een prachtig proces wat als voorbeeld dient voor de vervolgprojecten in de stad. (zie andere artikel)

Ontwikkeling Haarlem

Die woningbouwontwikkeling in de stad in combinatie met de klimaatopgaven geven voeding om een aantal zaken écht anders aan te vliegen en om samen te werken. In het zuiden van Haarlem ligt het ontwikkelgebied Europaweg waar woningcorporaties, het Spaarnegasthuis, een verzorgingshuis en gemeente gaan bouwen en renoveren. Een ontwikkeling voor de komende 10 jaar en Haarlem wil in dat gebied gezamenlijk circulair slopen en inkopen. Een behoorlijke ambitie waar kennis en advies gewenst is. Gemeente Haarlem heeft besloten om de komende 3 het Regionale Programma Cirkelstad, “Versnellen in de regio” wat het MRA bureau samen met C-creators en Cirkelstad heeft geïnitieerd, en verlengen daarmee ook het Cirkelstad partnerschap. In deze ontwikkeling is Cirkelstad dé partij voor kennis en advies en het inbrengen experts waar gewenst. Door de koppeling met een leerlijn maken we de opgedane kennis ook voor andere belangstellende beschikbaar.

Hub enz Remake

Bij de start van Cirkelstad was er al een wens om een grondstoffen hub op te richten. En nu, aan het einde van 2019 draait die hub onder de naam ENZ Remake op het MAAK-terrein van Haarlem met o.a. vloerdelen van NS. (zie ander artikel) Aanjager en spinner ’t Vuilrak is mede-initiatiefnemer van deze hub en zij hebben op Building Holland samen met partner Werkterrein, de standbouw voor hun rekening genomen. De panden van partner MAAK, in het hart van bedrijventerrein Waarderpolder, maken onderdeel uit van het C-District, een experimenteel gebied met ruimte voor circulaire vernieuwing. Geen wonder dat het Parkmanagement van de Waarderpolder ook partner geworden is van Cirkelstad, zij hebben de ambitie uitgesproken om het eerste circulaire bedrijventerrein van Nederland te worden. Veel van de ingrediënten om dat te realiseren zijn al aanwezig. In het komende jaar vertellen we daar mee over.

Tijdelijkheid

Oostpoort

In onze laatste COP hebben we aandacht geschonken aan tijdelijkheid. Zowel in materiaal gebruik als het bestemmen van panden en gronden. En hoe we dat zo circulair en duurzaam mogelijk doen. Hoe belangrijk het is dat we ook onze tijd, kennis en energie zo duurzaam mogelijk inzetten. Want bij placemaking en tijdelijkheid verzanden we vaak in praten in plaats van doen. Een terrein waar deze aspecten spelen is Oostpoort, de nieuwe toegang van Haarlem. Een proces wat al jaren loopt en waar nu een opening lijkt om te gaan doen. Partner Finch Buildings heeft voor inspiratie gezorgd met hun modulaire bouw.  En Cirkelstad heeft een verbinding gelegd tussen initiatiefnemer 20Tree, Enz, en Spaarnelanden zodat de gedeelde wens voor meer circulair gebruik van materialen op deze locatie ook concreet wordt.

De spinners helpen procesmanagers, die worstelen met de circulaire mogelijkheden, ook graag op weg met voorbeelden uit het land. Zo bouwt Haarlem zelf op de plek van haar voormalige stadskantoor Koningstein woningen. Het bestaande fundament is goed genoeg voor nieuwbouw maar wetgeving staat dat “circulaire gebruik” nog niet toe. Cirkelstad heeft de verbinding met BZK gelegd waardoor er nu ruimte is om, ondanks de regelgeving, afspraken te maken. Door dat te delen met collega’s die soortgelijke vraagstukken krijgen, verspreiden we de opgedane kennis en mogelijkheden.

En dat laatste geeft goed de kracht van ons spinnerschap aan. We zijn verbinders, we zien kansen en gaan liever samen iets langzamer dan alleen heel snel. Al met al sluit Haarlem Kennemerland een goed jaar af. Het zaaien levert al oogst op: we zijn betrokken bij een aantal bouw-ontwikkelingen, onze partners zijn met elkaar verbonden, nieuwe partners zijn in zicht, we hebben studenten onderwezen en gekoppeld aan vraagstukken, raadsfracties bijgespijkerd met kennis en zo een goede basis gelegd voor het komende jaar.

Liesbet Hanekroot

Spinner in Haarlem Kennemerland

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

Juan Nibbelink

Spinner in Haarlem Kennemerland

< BonBini Beachclub | VMRG maakt eenduidige afspraken rondom BIM >