Whitepaper: De samenhang tussen Het Nieuwe Normaal en Europese raamwerken

Sybren Bosch (Copper8) en Bas van de Westelo (Volantis)

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen. Binnen Nederland werkt Cirkelstad aan Het Nieuwe Normaal (HNN) als eenduidige taal. Europees zijn er verschillende raamwerken en methodieken in ontwikkeling, zoals Level(s), EU Taxonomie en CSRD. In het nieuwe whitepaper van Volantis, Copper8 en Cirkelstad laten we je zien waar de samenhang zit, welke verschillen er zijn en hoe partijen in de bouwsector deze in kunnen zetten.

Circulair bouwen maakt een snelle ontwikkeling door. Steeds meer partijen in de bouwsector willen aan de slag met circulaire principes. De afgelopen jaren stonden in het teken van pilotprojecten en eerste ervaringen opdoen. Nu de volgende fase aanbreekt, is er harmonisatie nodig om serieuze stappen te kunnen zetten. In het whitepaper geven we antwoord op de vragen: Komen de indicatoren vanuit HNN overeen met de indicatoren op Europees niveau? En kan informatie op indicatoren van HNN bijdragen aan rapportage binnen Europese raamwerken?

Het Nieuwe Normaal als eenduidige taal
In Nederland kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers met Het Nieuwe Normaal afspraken maken over circulair bouwen. Het Nieuwe Normaal biedt daarvoor een eenduidige taal met haalbare en ambitieuze prestatieniveaus. Op initiatief van Cirkelstad hebben inmiddels 100+ partijen uit de bouwsector Het Nieuwe Normaal ondertekend. In steeds meer bouwprojecten komen ambities op het gebied van Het Nieuwe Normaal terug.

Level(s), Europese Taxonomie en CSRD
Ook Europees wordt er gewerkt aan een eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen. Deze ‘taal’ is onderdeel van het raamwerk Level(s), waarmee verschillende duurzaamheidsaspecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Met de Europese Taxonomie – die voor de bouw gebruik maakt van indicatoren uit het Level(s)-raamwerk – kunnen financiële instellingen vervolgens bepalen of hun investering ‘groen’ is. Tot slot moeten bedrijven vanuit de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht rapporteren op duurzaamheidsprestaties.

Perspectief om serieuze stappen te zetten
Door de parallelle ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau ontstaat de vraag naar samenhang. Hoe verhoudt Het Nieuwe Normaal zich tot de Europese raamwerken Level(s), EU Taxonomie en CSRD? In deze publicatie maken we dat inzichtelijk. De raamwerken kennen zowel overlap als verschillen, en daarmee ligt er voldoende handelingsperspectief voor partijen in de bouwsector om de volgende serieuze stappen te zetten op het gebied van circulair bouwen.

Meer weten?
Klik hier om het whitepaper te lezen.

< Impactdag en HNN trainingsdag | Hoe krijgen we mensen massaal mee in Circulair (ver)bouwen? >