‘Zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen’

We zijn volop in transitie naar een circulaire economie. Tegelijkertijd blijkt dat de bouwsector zich niet zo snel anders gaat gedragen. “De bouwsector is ook een oude industrie met ingesleten gedragselementen. Maar willen we gaan opschalen, dan moeten we daar wel iets aan doen.” Aldus Alfons van Marrewijk. Hij is als professor verbonden aan de Noorwegen Business School en de TU Delft en richt zich met name op organisatieverandering en samenwerking in de keten. Sinds de zomer van 2020 is hij betrokken bij een vierjarig onderzoeksprogramma van TranCiBo naar het gedrag bij verandering.

Alfons van Marrewijk, TU Delft.

“De gedragscomponent bij transities blijkt toch vaak problematisch”, zegt Van Marrewijk. Terwijl de ambities er bij opdrachtgevers, architecten en bouwers wel zijn. “Maar we zien ook dat de ambities gedurende het proces vaak afvlakken. De architect vindt het lastig om iets te ontwerpen en de bouwer denkt ‘hoe gaan we dit doen?’. Uiteindelijk is het eindresultaat teleurstellend.” Volgens Van Marrewijk komt dit door nieuwe rollen binnen de keten. “De opdrachtgever moet gaan co-creëren en architecten moeten met bestaande materialen ontwerpen. En bouwers moeten al in een vroegtijdig stadium nadenken over hoe ze dat moeten realiseren. Met andere woorden, de keten moet zich herorganiseren en dat is lastig.”

Onderzoeksprogramma

Om juist die gedrags- en samenwerkingscomponent in de keten te bestuderen is hij begonnen met een 4-jarig onderzoeksprogramma en zoektocht naar de beste werk-, bedrijfs- en samenwerkingsvormen. “Samen met diverse partijen waaronder Cirkelstad zijn we op zoek naar antwoorden op vragen zoals ‘waar loop je tegenaan en waar zitten de conflicten in de keten en hoe kunnen we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken?’ Maar ook naar hoe de opdrachtgever naar de uitvoering kijkt?” Daarvoor gaat Van Marrewijk en cs een aantal projecten volgen. “Door meerdere projecten strategisch achter elkaar te plaatsen kunnen we ervaringen en bevindingen van het ene project in het andere project overnemen. Zo ontwikkelen we een ecosysteem om uiteindelijk de opschaling te versnellen.”

Gedurende het traject moet het onderzoeksprogramma leiden tot een toolbox waar partijen uit kunnen putten om samenwerking te verbeteren.

Van Marrewijk deelde zijn visie tijdens de Nationale Werkconferentie 2020. Lees alles over de Nationale Werkconferentie in ons Stadsblad Special Edition.

< Lokale materiaalstromen essentieel voor circulaire gebiedsontwikkeling | Een masterclass & succesfactoren voor een circulair MKB >