Een masterclass & succesfactoren voor een circulair MKB

In Nederland praten we vaak over de “drie O’s, de triple helix” ook wel overheid, onderwijs en ondernemerschap. Door de samenwerking vanuit die verschillende invalshoeken ontstaan de mooiste dingen en het is een belangrijke drager voor innovatie. De samenwerking komt vaak op gang door een gezamenlijke ambitie of een probleem waar meerdere partijen nodig zijn. Maar ook naast deze vormen van samenwerking voeren kennisinstellingen zelfstandig onderzoek uit. De resultaten en geleerde lessen vinden niet altijd even makkelijk hun weg naar buiten. Daar waar de praktijk er zijn voordeel mee kan doen. Dat is gelukkig aan het veranderen.

Door middel van workshops, lezingen, boeken en masterclasses komt veel van deze kennis nu terecht bij een breder groep bedrijven die het toe kunnen passen in hun werk en bedrijfsvoering. Zo ook de masterclass van 20 mei georganiseerd door de lectoren Han van Kleef en Don Ropes van het Business Research Centrum.  

Praktijkgericht onderzoek

Het Business Research Centre (BRC) stelt duurzaam organiseren met de menselijke maat centraal. Met praktijkgericht onderzoek legt deze onderzoeksgroep de focus op organisatieontwikkeling, ondernemerschap en duurzame innovatie. Daarmee wil het BRC organisaties helpen zich aan te passen aan de steeds hogere eisen die aan hen worden gesteld in de huidige samenleving. Bij het BRC lopen verschillende onderzoekslijnen en een daarvan betreft het “leren innoveren voor een circulaire economie” 

Door de klimaatconferentie in Parijs en het EU-actieplan voor een circulaire economie krijgt het bedrijfsleven steeds meer te maken met regelgeving ter voorkoming van schade aan milieu en klimaat. Van bedrijven wordt gevraagd om productieprocessen en producten te vernieuwen, en om samen te werken bij het sluiten van kringlopen. Voor het MKB betekent circulaire economie een grote uitdaging. Het management wordt meestal opgeslokt door de dagelijkse drukte en er is vaak weinig aandacht voor strategische en duurzaamheidsvraagstukken. En dat wil het BRC vereenvoudigen.  

Succesfactoren

Het BRC heeft onderzoek gedaan en zeven succesfactoren geïdentificeerd met betrekking tot kennis, vaardigheden en methoden zodat bedrijven deze onderwerpen kunnen hanteren. Daarnaast licht Liesbet Hanekroot toe hoe zij bedrijven na deze Masterclass kan helpen bij het werkelijk toepassen van alle opgedane kennis. Deze online Masterclass is op 20 mei en u kunt zich hier aanmelden.

Liesbet Hanekroot

Spinner in Haarlem Kennemerland

< ‘Zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen’ | Eindelijk: de cursus Kruislaaghout! >