Lokale materiaalstromen essentieel voor circulaire gebiedsontwikkeling

Voor een circulaire gebiedsontwikkeling is het hebben van lokale circulaire materiaalstromen essentieel. Dat zegt onderzoeker Karel van den Berghe van de TU Delft naar aanleiding van de casestudie over de circulaire gebiedsontwikkeling Binckhorst in Den Haag. “Met het verplaatsen van de asfalt- en betoncentrale uit het gebied wordt het voordeel van een circulaire wijk teniet gedaan.”

Karel van den Berghe

De Binckhorst is op dit moment een industrieterrein in transitie. Bedrijvigheid maakt langzaam maar zeker plaats voor een woongebied. Hier moeten de komende jaren zeker vijf- tot tienduizend woningen worden gebouwd. “Het is een
uniek gebied”, zegt Van den Berghe over de Binckhorst. “De laatste industrie van Den Haag zit daar op de Binckhorst. Er zijn functies aanwezig die belangrijk zijn voor de economie van Den Haag.” Het gaat dan om de afvalverwerking, een asfaltcentrale en een betoncentrale. Door deze functies uit te plaatsen kunnen er nog meer worden gerealiseerd.

Betoncentrale

De gemeente Den Haag wil dat de Binckhorst een circulaire gebiedsontwikkeling wordt. Echter, een circulaire gebiedsontwikkeling houdt in dat op de kleinste tot de grootste schaal materiaal-, energie- en waterstromen worden gesloten. Van den Berghe heeft in zijn onderzoek de bouw- en sloopagenda van Den Haag als uitgangspunt genomen. De vraag naar en aanbod van beton kan volgens hem uitstekend door de asfalt- en betoncentrale worden uitgevoerd. Met een betonwagen kun je hooguit 20 kilometer rijden. Als de centrale van de Binckhorst verdwijnt kan men terecht bij de betoncentrale in Delft.”

Hoewel ook deze centrale door woningbouwplannen wordt bedreigd is er nog een ander nadelig effect. “Vanuit Den Haag rijdt een betonmortelwagen 3,2 maal de wereld rond om aan de vraag aan beton te kunnen voldoen. Vanuit Delft moet diezelfde betonmortelwagen 7,7 maal rond de wereld. Met andere woorden”, benadrukt Van den Berghe. “er moet significant meer worden gereden om de vraag en aanbod van beton te kunnen matchen. Er komen heel veel extra kilometers bij en dus ook een toename van CO2.”

Circulaire functies

Het onderzoek wijst volgens de onderzoeker dan ook uit dat circulaire stromen zo lokaal mogelijk behouden moeten blijven. “Circulaire bronnen kunnen simpelweg niet zonder nabije circulaire functies. Als heel de Binckhorst circulair ontworpen wordt heb je de winst die daarmee wordt geboekt al verloren door de grotere afstanden die er met de betonwagens moeten worden afgelegd.”

Karel van den Berghe deelde zijn onderzoek tijdens de Nationale Werkconferentie 2020. Lees alles over de Nationale Werkconferentie in ons Stadblad Special Edition.

< Circulaire gebiedsontwikkeling is een optelsom | ‘Zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen’ >