Van oud bedrijventerrein naar toonaangevend vestigingsgebied

Werkspoorkwartier Utrecht is in vijf jaar getransformeerd van een oud bedrijventerrein naar een toonaangevend vestigingsgebied voor creatieve en circulaire maakbedrijven.

Ingrediënten voor succes

Onderzoekers, studenten en ondernemers uit Werkspoorkwartier deelden op 8 oktober de geleerde lessen voor toekomstige circulaire gebieden. Ook presenteerden zij aan de ruim 80 deelnemers de ingrediënten voor een succesvolle circulaire gebiedstransformatie. Dit jaar ronden USI en haar partners het EFRO-project Werkspoorkwartier af. Het oude bedrijventerrein is in vijf jaar getransformeerd tot een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht voor creatieve, circulaire maakbedrijven en startups. Inmiddels is er ruim 14.000 m2 aan nieuwe bedrijvigheid ontstaan en zijn er meer dan 400 nieuwe banen gecreëerd. Een stevig fundament voor Werkspoorkwartier.

Wethouder Klaas Verschuure opende, samen met Carolien van Hemel, het symposium. Hij gaf aan trots te zijn op de ondernemers van Werkspoorkwartier: “We hebben de afgelopen tijd allemaal jullie ondernemerschap gezien, jullie creativiteit en veerkracht. Het ambitieniveau was hoog, maar jullie hebben het waargemaakt”. Ook benadrukte hij het belang van kennisdeling en leren van elkaar: “De opgedane kennis en geleerde lessen kunnen we breder toepassen bij andere bouw- en gebiedsontwikkelingen. Door dit succesvolle project blijven we vol inzetten op circulair bouwen. De samenwerking met ondernemers zoals jullie, marktpartijen, architecten- en adviesbureaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen is hierbij dé succesfactor”.

Na de opening presenteerden de diverse projectpartners van Werkspoorkwartier (De Werkspoorfabriek, Het Hof van Cartesius, Buurman, BOOT, De Plaatsmaker, Hogeschool Utrecht, HKU,  Universiteit Utrecht en USI) hun lessons learned. Het symposium werd afgesloten met een symbolische overdracht van het project aan de gebiedsorganisatie van de bedrijven in Werkspoorkwartier.

Klik hier voor meer informatie, presentaties en een foto-impressie.

Publicatie Werkspoorkwartier als gebiedsontwikkelingscasus

Onlangs is er ook een publicatie van Jeroen Mens verschenen waarin de sociale ondernemers in Werkspoorkwartier (Utrecht) vergelijkt met die van De Ceuvel (Amsterdam).

HU-onderzoeker Jeroen Mens volgt ontwikkelingen zoals in het Werkspoorkwartier al jaren. Sinds 2017 doet hij promotieonderzoek met de titel: “Bottom-up Urban Area Development: new opportunities for co-creating future cities?”, in samenwerking met de TU Delft. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzichten in de factoren die bepalend zijn voor voortgang en stagnatie van bottom-up gebiedsontwikkelingsprocessen en op het identificeren van het (toekomstige) potentieel van bottom-up initiatieven.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Werkspoorkwartier of stuur een e-mail naar de projectleider Tony Schoen.

< Zoeterpark: de nieuwe stadswijk van Zoetermeer | Buitenspelen kan volledig circulair! >