Aftrap Samen versnellen-programma

Uitdaging: werken naar het nieuwe normaal in de bouw

Samen versnellen kernteam
Kernteam Samen Versnellen

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050 – en dat geldt ook voor de bouwsector. De bouw is immers een belangrijke sector in de Nederlandse economie, goed voor een jaarlijkse productie van 60 miljard euro (bijna 7% van het BNP), een directe werkgelegenheid voor 458.000 mensen (ongeveer 5% van de totale werkgelegenheid) en een aanzienlijke indirecte werkgelegenheid.

Binnen de bouwsector hebben bedrijven en overheden tal van projecten ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie in de bouw aan te jagen. Het is nu tijd om samen te versnellen, vinden Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, VolkerWessels en de BAM. Dat betekent: meer partijen betrekken, meer markt creëren, en bovendien beter begrijpen hoe we versneld naar de fase van normalisering van de circulaire bouweconomie gaan.

Aftrap Samen versnellen op 10 april 2019

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6521782119268708352/

Hoe dan: toolbox waarmee elke partij in de bouw circulair kan werken

Mede gefaciliteerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan deze koplopers de komende drie jaar in hun eigen bouwpraktijk leren wat circulariteit betekent. Wat betreft de inhoud komen vragen aanbod als wat is circulair aanbesteden, ontwikkelen, ontwerpen. Wat betreft de implementatie komen vragen aan bod als wat moet ik doen om de gehele organisatie circulair te laten zijn? De 70 projecten die zij met een circulaire ambitie uit gaan voeren worden ge-audit door een pool aan adviseurs en eigen projectleiders. Wetenschappelijke kennispartijen -verenigd onder ACCEZ– voeren de redactie op alle rapportages en vullen daarmee een operationele toolbox. Met  CB23 wordt toegewerkt naar nationale werkafspraken. In drie jaar tijd moet de toolbox elke partij in de bouwsector in staat stellen om circulair te werken.

MRA-regio is de eerste

Circulariteit als het nieuwe normaal! Met opschaling starten we meteen al. De MRA-regio is de eerste die alle bouwpartijen uit de regio oproept zich aan te sluiten. De audits worden in de regio door het Bouwprogramma MRA uitgevoerd. Tevens wordt nu al in de te sluiten Woondeal van  het Ministerie van Binnenlandse Zaken met het MRA verwezen naar de toolbox. Als je in de MRA-regio straks gaat bouwen, dan doen we dat circulair!

< ABN AMRO Duurzame Top 50 | Update Cirkelstad Arnhem/Nijmegen >