Alleen volledig biobased bouwen blijft binnen Paris Proof CO2-budget

De bouw heeft over het algemeen een te hoge CO2-uitstoot, dit is volgens mij algemeen bekend. DGBC (Dutch Green Building Council) heeft in het rekenprotocol voor materiaalgebonden emissies de grenswaarden berekend van de maximale materiaalgebonden CO2-uitstoot om binnen de Paris Proof grenzen te blijven. De kaders van wat we als bouw in Nederland nog aan CO2 kunnen uitstoten bij onze projecten is daarmee bekend. Maar hoe verhoudt zich dat tot de huidige bouwpraktijk? Daarin blijken we veel rigoureuzer een omslag te moeten maken om binnen de grenzen te blijven.

Huidige wet niet scherp genoeg voor beperken CO2-uitstoot

De wet- en regelgeving houdt in Nederland op dit moment op bij een soepele BENG-score en een maximale MPG-score van 0,8 bij woningen en 1,0 bij kantoren. Binnen deze wettelijke kaders is nog veel te veel ruimte voor primaire grondstoffen en hoge CO2-uitstoot. Geen goed teken dus, dat zou anders moeten. Wat als we een gebouw eens langs de Paris Proof meetlat leggen? Wij deden dit voor een ontwerp van een kantoorgebouw van 34.000 m2 BVO met daarbij uiteenlopende circulaire ambities. De uitkomsten zijn veelzeggend. Hierbij is bij alle varianten uitgegaan van energieneutraal en op z’n minst voldaan aan de wettelijke maximale MPG-score, ook bij de minst duurzame variant.

Gebouwconcept 1: Traditioneel

 • Betonnen fundering, constructie, vloeren, daken;
 • Gevel deels vliesgevel met aluminium kozijnen en deels HSB met steenstrips;
 • Isolatie steenwol;
 • Triple glas en aluminium kozijnen;
 • Metalstud binnenwanden.

Gebouwconcept 2: Hybride

 • Betonnen fundering(lichtere uitvoering), constructie, daken;
 • Houten kanaalplaatvloeren en houten kolommen;
 • Gevel deels vliesgevel met aluminium kozijnen en deels HSB met steenstrips;
 • Isolatie steenwol;
 • Triple glas en aluminium kozijnen;
 • Metalstud binnenwanden.

Gebouwconcept 3: Biobased

 • Betonnen fundering(lichtere uitvoering);
 • CLT-constructie, houten kanaalplaatvloeren en houten kolommen;
 • Gevel HSB met houten latten;
 • Isolatie houtvezel;
 • Vacuüm glas en houten kozijnen;
 • Binnenwanden van houten platen en stalen profielen.

Alleen volledig biobased bouwen haalt Paris Proof

Onderstaand zijn in het figuur de resultaten van de verschillende gebouwconcepten weergegeven. Wat duidelijk opvalt is dat uitsluitend de biobased variant onder de Paris Proof grenzen valt. Dit is dus alleen te realiseren met een (bijna) volledig houten gebouw met veel biobased materialen. Hierbij moet gezegd worden dat de CO2-opslag in biobased materialen onvolledig wordt meegenomen in de MPG, waardoor de CO2-emissievarianten met biobased materialen nog wat lager  kunnen uitvallen.

Alle materiaalgebonden CO2 die we nu te veel uitstoten, moeten we in de toekomst nog extra compenseren. Het is dus zaak om nu al de wettelijke kaders te overstijgen en Paris Proof als grenswaarden te gaan hanteren, voordat we voor een bijna onmogelijke CO2-opgave in de bouw komen te staan. Mijn oproep aan alle opdrachtgevers en bouwers van Nederland, zorg voor verandering. Er zijn al zoveel beproefde en gedegen oplossingen om biobased te bouwen en tal van mooie voorbeelden hiervan.

Auteur: Nordin Oudshoorn, adviseur duurzaamheid en circulariteit bij Merosch.

< Regionieuws Cirkelregio ’t Groene Hart | Mastermate en Cirkelstad: Samenwerken aan een circulaire keten >