Mastermate en Cirkelstad: Samenwerken aan een circulaire keten

Technische groothandel Mastermate wil in 2030 een duurzame organisatie zijn. Het lidmaatschap van Cirkelstad is één van de manieren om onze duurzame doelen te bereiken. Richard Brinkman (directielid) en Jaël Voskamp (SDG impact manager) stellen Mastermate voor.

Mastermate is een coöperatie van Nederlandse familiebedrijven. We zijn een technische groothandel en leveren materialen, advies en oplossingen aan de bouw. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen Mastermate. Richard: “We gaan een actieve bijdrage leveren in het creëren van een betere wereld. De keuzes die we als bedrijf maken hebben impact op mens, milieu en maatschappij. Die ecologische voetafdruk willen we verkleinen en onze positieve impact vergroten”.

Over het lidmaatschap van Cirkelstad is Mastermate we enthousiast. Jaël: “Binnen Cirkelstad vinden we aansluiting met bedrijven en organisaties die net als wij zoeken naar oplossingen voor circulariteit in de bouwketen. Door kennis delen, samen experimenteren en ontdekken, komen we tot nieuwe inzichten. Zo lukt het steeds beter om circulaire producten in de keten te behouden. Het is gaaf om binnen Cirkelstad samen te werken met partners die óók die extra stap willen zetten!”

Duurzaamheidsbeleid Mastermate

Mastermate heeft een doordacht duurzaamheidsbeleid. We kijken naar onze invloed op duurzaamheid in brede zin, door de hele keten heen. Jael over deze brede blik: “Duurzaamheid gaat voor Mastermate verder dan het verminderen van verpakkingen en elektrische rijbewegingen. Het vergroenen van panden en het wagenpark zijn voor de hand liggende keuzes. Dus ook een gezonde werkplek, gelijke kansen, mensenrechten en een rechtvaardige economie horen daarbij. Het gaat over oog hebben voor elkaar, de maatschappij en het milieu op de lange termijn.”

Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering, ons werkgeverschap en onze dienstverlening zijn de pijlers van onze aanpak. Binnen deze pijlers heeft Mastermate uiteenlopende doelen gesteld. De doelen raken sociale en groene thema’s. Om structuur aan te brengen zijn onze doelen gelinkt aan De Sustainable Development Goals.

Jaël legt deze keuze uit: “De SDG’s bieden een alomvattend raamwerk, dat bijdraagt aan een betere wereld voor iedereen, economisch, sociaal en voor het milieu. De doelen zijn uiteenlopend, en tegelijkertijd inherent aan elkaar. We willen zorgen dat we met onze keuzes volledig duurzaam zijn, en niet met onze ene hand aan een doel bijdragen en tegelijkertijd met onze andere hand een doel tegenwerken. Bijvoorbeeld minder verpakkingen gebruiken, en tegelijkertijd zorgen dat producten onbeschadigd blijven zodat ze niet aan het einde van een bezorgrit weggegooid hoeven te worden.”

Samenwerken met duurzame partners

Eén van de thema’s waar Mastermate aan werkt is aan de verduurzaming van het assortiment en circulariteit. Richard vertelt over de bewuste keuzes die we maken in onze samenwerkingen: “We dagen onze leveranciers uit om transparant te zijn over bedrijfsprocessen en de productie van producten. Kijk je naar kapotte machines, dan is het nu soms voordeliger om een nieuwe aan te schaffen in plaats van reparatie. Met het groeiend tekort aan grondstoffen en de uitstoot tijdens productieprocessen is het van groot belang dat machines demontabel geproduceerd worden zodat in de toekomst onderdelen vervangen kunnen worden.”

Grondstoffen in de keten houden

Samenwerking in de keten is essentieel om te verduurzamen. In Nederland zullen woningen gebouwd én gerenoveerd blijven worden. We moeten daarbij wel de grenzen van onze aarde bewaken. “Het opraken van de grondstoffen vraagt om verandering,” stelt Jael. “We kunnen er gezamenlijk voor zorgen dat waardevolle grondstoffen in de keten blijven, in plaats van dat het afval wordt. Samen met slopers halen we nu al producten uit oude gebouwen. Mastermate maakt de producten schoon. We doen een technische keuring en brengen bijvoorbeeld circulaire wastafels en toiletpotten terug de keten in.”

De prijs van circulaire producten lager houden dan lineaire producten is een grote uitdaging, want het slopen, schoonmaken en keuren is een arbeidsintensief proces. Toch kiest Mastermate bewust voor deze circulaire aanpak. Jael: “De milieuwinst telt voor ons zwaar mee. Bovendien maken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel uit van dit proces. Zo dragen onze circulaire producten ook weer bij aan maatschappelijke betrokkenheid.”

< Alleen volledig biobased bouwen blijft binnen Paris Proof CO2-budget | Gebruikte bouwmaterialen krijgen een tweede leven met de circulaire bouwhub van GP Groot >