Column: Circulair BZK inzicht – Over Kennis en Inspiratie

Tineke Beuker over Kennis en Inspiratie

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

We hebben nog maar net de week van de circulaire economie achter de rug, met veel aandacht voor circulaire inspiratie en kennisoverdracht. En Building Holland staat 24-26 maart in de planning. Maar toch is momenteel mijn inspiratie voor een column ver te zoeken. Eind Februari ga ik met terreinwagen en boot op weg naar de woestijn in Tunesië. Dat betekent druk met het afronden van de laatste werkzaamheden op kantoor en druk met het doen van de laatste inkopen voor de vakantie. Maar ook zorgen om de toenemende verspreiding van het coronavirus, want onze boot vertrekt vanuit Genua in noord Italië. ‘Hoe hiernaartoe te reizen’ en ‘zal de boot wel vertrekken’ zijn vragen die mij bezighouden. Maar gezien de situatie op Tenerife ook de vraag of we nog wel (op tijd) terug kunnen komen of dat mijn bezoek aan Building Holland misschien in gevaar kan komen.

En Building Holland mislopen zou ik erg jammer vinden, want daar is veel kennis en inspiratie te halen die volop met iedereen wordt gedeeld. Ik heb de invulling van het Cirkelstad Sprekerspodium gezien en er zijn een aantal blokken die ik graag wil bijwonen. Ook ben ik benieuwd naar de ongeveer dertig innovaties die te zien zullen zijn op de innovatieboulevard.

Maar nog meer ben ik benieuwd naar de kick-off van het Leernetwerk Gemeenten op 25 maart van 10.15 tot 11.45 uur. Elke gemeente met belangstelling kan dan langskomen om kennis te maken met de trekker Bas Grol en met collega gemeenten. Het Leernetwerk organiseert vier sessies per jaar waarin telkens een specifiek thema centraal staat. Aan alle deelnemers wordt dan gevraagd om mee te brengen wat men heeft op dit thema, dit te delen en er een eenheid van te maken. Na afloop van een sessie heb je een goed en actueel beeld van de oplossingsrichtingen en beschik je over toegang tot concrete tools waar je direct mee aan de slag kunt. Ook wordt duidelijk welke puzzelstukjes ontbreken. Samen kennisdelen en stappen zetten om circulaire meters te maken. Ben je ook nieuwsgierig en wil je langs komen, dan kan je je aanmelden bij  .

Een dag eerder op 24 maart vindt van 13.45 tot 15.15 de kick-off plaats van het Leernetwerk Provincies.

Werk jij bij een provincie en ben je benieuw naar dit leernetwerk dan kan je van de trekker Thirza Monster nadere informatie krijgen of je aanmelden.

Een andere vorm van inspiratie is te vinden bij concrete voorbeelden van circulaire woningbouw. In opdracht van BZK heeft Platform31 onderzoek gedaan naar “Circulaire woningbouw in Nederland”. Het rapport biedt een overzicht van de huidige stand van zaken en geeft suggesties hoe er gezamenlijk volgende stappen kunnen worden gezet. Het rapport geeft een beeld van recente ervaringen die zijn opgedaan in Nederland. Van een 70-tal cases zijn basisgegevens benoemd en zestien van deze cases zijn uitgelicht. Daarbij wordt er een overzicht geboden van patronen en lessen op het gebied van circulaire woningbouw in Nederland. Ook wordt ingegaan op ervaren drempels, en argumenten en/of suggesties waarom deze niet bij voorbaat blokkerend hoeven te zijn. Goed om te weten is dat blijkt dat ervaren drempels vaker een kwestie van houding en cultuur zijn dan van echte obstakels.

Een derde kennis- en inspiratiebron ligt wat verder in de toekomst, namelijk nieuwe Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Omdat we toe willen werken naar en kennis willen opdoen met een meer integrale aanpak zijn in de lopende uitvraag naar proeftuinen (sluiting 1 april) vier specifieke thema’s beschreven die interessant zijn om te verbinden met het aardgasvrij maken van wijken, waaronder circulair bouwen. Het doel is enkele proeftuinen te selecteren waar deze verbindingen worden gelegd.

Er staan dus weer een aantal interessante dingen te wachten na mijn vakantie. Allemaal gericht op het verder stappen zetten naar een circulaire bouweconomie als het nieuwe normaal. En om te zorgen dat er samen nog meer stappen kunnen worden gezet zijn een aantal mooie dingen door BZK in gang gezet, werk in uitvoering, maar daarover meer in mijn volgende column.

Tineke Beuker

Tineke Beuker

Tineke schrijft voor Cirkelstad regelmatig een column over circulaire bouweconomie. Zij werkt als senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie bij Ministerie van BZK.

< Werkconferentie 2020 naar 27, 28 en 29 oktober! | Greep uit presentaties op De Nationale Werkconferentie editie 2020 >