Column: Omgevingsvergunning en hergebruik

Hermen van de Minkelis over lessen van slopers

Welkom alweer bij de 7e post. De editie van twee weken terug geleden ging over uitdagingen bij hergebruik in bouwprojecten in vergelijking met hergebruik door doe-het-zelvers. Nu wordt stilgestaan bij de reactie van een lezer. Daarna wordt in meer detail gekeken naar het onderwerp dat in de 5e post is behandeld: producteigenschappen die bepalend zijn voor de herbruikbaarheid van bouwproducten.

Het bouwbesluit

Als reactie op de vorige post is de discussie aangegaan met Gerald Lindner, één van de partners van architectenbureau cc-studio. Zijn reactie had betrekking tot regelgeving die nodig versoepeld moet worden. Eerst even voorstellen:

Klimaatgevel. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt een ontwerp ruim van tevoren op productniveau vastgelegd om het te toetsen aan alle voorschriften. Als casus wordt een klimaatgevel (dubbele gevel) genoemd. Dit is een mooie toepassing voor tweedehands kozijnen. In tegenstelling tot een enkele gevel hoeven tweedehands kozijnen in de 2e schil namelijk niet aan alle isolatie-eisen te voldoen. Door de vergunningaanvraag kan zo’n kans helaas worden gedwarsboomd:

  • Ruim van tevoren wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Er wordt een nieuwe gevel ingetekend en vastgelegd omdat op dat moment geen tweedehands materiaal is gevonden.
  • Na de aanvraag worden er tweedehands kozijnen gevonden die goed in het ontwerp passen.
  • Om het ontwerp aan te passen aan de vondst moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd met alle bijbehorende testjes (BENG, MPG, etc.) en kosten van dien.
  • Er wordt voor gekozen om geen nieuwe aanvraag te doen omdat dit veel geld kost en vertraging van de bouw veroorzaakt. Gerald geeft aan dat deze kosten mogelijk nog hoger worden met de Wet kwaliteitsborging waarbij marktpartijen de controle gaan uitvoeren. Aan de andere kant biedt dit juist kansen als er ‘circulaire kwaliteitsborgers’ ontstaan.

Suggesties. Bij grote bouwprojecten zou het toepassen van 2e hands aanbod in een laat stadium om hele andere redenen al moeilijk zijn (zie de vorige blog) maar Gerald geeft aan dat particuliere opdrachtgevers hier soms best voor open staan en dat cc-studie zelf flexibel genoeg is om het in te passen. In het gesprek met Gerald kwamen twee duidelijke vragen naar voren:

  • Moet het niet makkelijker zijn om een omgevingsvergunning in een later stadium aan te passen? Wellicht kan dit door kleine projecten goed te keuren met een ‘concept bouwplan’ en bepaalde aspecten (zoals de BENG) achteraf te meten. De architect en constructeur krijgen dan meer verantwoordelijkheid. Op z’n minst biedt dit een reality check voor de huidige normen.
  • Zijn vergunningaanvragen niet sowieso te complex? Even groot gedacht: arbeid minder belasten en vervuiling meer belasten (Ex’taks) is een kostenneutrale shift naar een zelfregulerend systeem waarin bijvoorbeeld BENG en MPG eigenlijk niet meer nodig zijn.

Ben je het eens of oneens met deze ideeën? Laat je reactie (en ideeën) dan vooral achter door te mailen naar . Voor input is altijd ruimte in de volgende blog!

Onderzoek naar herbruikbaarheid

  • In post 1 en 2 is de relatie gelegd tussen het sloopproces en de herbruikbaarheid van bouwproducten.
  • Ook is eerder uitgelegd wat ontwerpers kunnen doen om hun werk in de toekomst aantrekkelijker te maken voor hergebruik. Hier is naar gekeken in post 3 en 4.
  • In post 5 is uitgelegd dat aankomende publicaties in het thema staan van een doorlopend onderzoek naar de correlatie tussen producteigenschappen en herbruikbaarheid bij verschillende productgroepen.


Onderzoeksmethode. Achter de schermen worden verschillende producten onderzocht. Voordat de resultaten in de blog verschijnen, wordt in meer detail stilgestaan bij de aanpak van het onderzoek.


Er worden cases met slopers afgenomen om hun proces in kaart te brengen en zo de herbruikbaarheid van producten te bepalen. Dit is eerder al behandeld. Daarnaast worden er inventarisaties (slooppanden en opslaglocaties) gedaan om informatie over producten te verzamelen. Op die informatie worden producteigenschappen gebaseerd. Hieronder wordt in meer detail stilgestaan bij deze producteigenschappen als aanvulling op post 5.

Productinformatie. Herbruikbaarheid is het streefdoel. Productinformatie heeft betrekking tot de aspecten die een ontwerper of leverancier kan beïnvloeden: meetbare dingen zoals gewicht, kleur, materiaal, afmetingen, etc.

Producteigenschappen. Dit heeft betrekking tot de eigenschappen van een product met betrekking tot herbruikbaarheid. Er is een lijst gemaakt met producteigenschappen die gesprekken met slopers naar voren komen als relevant voor hergebruik. In de vorige post is hier al even bij stilgestaan maar voor de compleetheid volgt hieronder een uitgewerkte lijst:

Suggesties?

Ideeën en suggestie zijn welkom. Zoals eerder is gezegd kunnen opmerkingen over de eerdergenoemde ideeën voor een soepelere omgevingsvergunning worden verwerkt in de volgende post. Daarnaast is feedback op de lijst met producteigenschappen zeker welkom! Input en vragen kunnen worden gemaild naar

Doorlopend onderzoek 

Deze blog is onderdeel van een onderzoek naar de herbruikbaarheid van bouwproducten. In de volgende post wordt weer stil gestaan bij de invloed van producteigenschappen waar vorige keer een beginnetje mee gemaakt is. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds en Cirkelstad. Het doel is om een handvatten voor herbruikbaar ontwerpen te ontwikkelen en te delen.

Hermen van de Minkelis

Hermen van de Minkelis

Sloopcheck

06 37401547

< REIN, de Reststroom Energie Inventarisator | Wij maken meervoudige impact met reststromen >