REIN, de Reststroom Energie Inventarisator

REIN is meer dan een digitaal platform om inzicht te krijgen in rest(afval)stromen en ingaande (grondstof)stromen en het verbinden daarvan. REIN is namelijk ook een personage, dat organisaties op bedrijventerreinen helpt bij bewustwording in duurzaam ondernemen, nut en noodzaak daarvan en de omslag naar toekomstbestendigheid. REIN is community-based. Door kennis binnen de REIN community beschikbaar te stellen en te delen zijn organisaties en bedrijventerreinen sneller in staat om bij te dragen aan de 2050 ambities voor een volledig circulaire economie. Bestaande en succesvolle initiatieven worden op maat door REIN bij de REIN deelnemers aangeboden ter inspiratie en activatie. Samen zijn we sterk.

In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) Centrum Meervoudige Waardecreatie is de REIN inventarisator voorbereid om de toegepaste wetenschap te voeden met actuele data. REIN is geen lopende band waar circulaire economie ideeën vanaf rollen. De CE staat nog in de kinderschoenen en vereist flexibiliteit en creativiteit. Vaak weet de linkerhand niet van de rechterhand. Inzage in beschikbaarheid, mogelijkheden en potentie biedt dan aanleiding om ideeën en initiatieven te ontwikkelen.

Restcapaciteit

REIN ambassadeurs bezoeken fysiek een organisatie. In de vorm van een 0-meting wordt in eerste instantie vastgelegd welke uitgaande en inkomende stromen binnen een organisatie bestaan. Daarnaast inventariseert REIN welke kapitaalintensieve machines en materieel een organisatie bezit en het bestaan van eventuele overcapaciteit daarvan. Waarom zou iedere organisatie een eigen veegmachine of heftruck aanschaffen, wanneer een goed georganiseerde vorm van parkmanagement i.s.m. REIN de organisaties ondersteunt in een deeleconomie. Ook hier geldt, meten is weten.

Energietransitie

Met de problematiek van netcongestie, de doelstelling elektrisch te rijden en stijgende energieprijzen is naast het bevorderen van de circulaire economie en deeleconomie de energietransitie het derde onderwerp waarvoor REIN ondersteuning biedt. Met verschillende scans geeft REIN inzicht in het verbruik van energie op bedrijf en bedrijventerrein niveau. Na afronding van de 0-meting is inzichtelijk hoeveel energie wordt opgewekt en de mogelijke groei daarin. Gemeenschappelijke opslag van energie en smart grids kunnen ondersteunen om eventuele netcongestie problemen te verkleinen en energielasten te verlagen. Een ontwikkeling die nauwlettend wordt gevolgd door de REIN community.

Van ondernemers voor ondernemers

Het REIN initiatief is gestart door een consortium van ondernemers, die dachten: ‘Het moet anders en het kan anders’. In samenwerking met de HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie, een ondernemingsvereniging, de lokale overheid, een afvalinzamelaar en een tweetal bedrijventerreinen vormde in 2019 te Winterswijk de basis voor het huidige REIN concept. Door het verminderen van vervoersbewegingen, het ombuigen van afvalstromen naar grondstofstromen en zoveel mogelijk lokaal sluiten van de kringloop is REIN interessant voor ieder bedrijventerrein. Het maximale rendement ligt in opschaling. Hoe meer organisaties in een regio deelnemen, hoe groter de basis voor succesvolle circulaire stroom-kans combinaties. Een REIN implementatie vindt daarom bij voorkeur plaats vanuit parkmanagement, een vereniging van eigenaren, een ondernemersvereniging of een andere vorm van samenwerking van bedrijven. De betrokkenheid van de lokale overheid verstevigt het draagvlak en kans op succes.

Meer weten

Inmiddels is REIN op enkele bedrijventerreinen in de Achterhoek gestart. Bedrijven en gemeenten zijn positief, enthousiast en nemen graag deel. Naast een maatschappelijke bijdrage levert duurzaam ondernemen ook rendement. Niet alleen financieel, maar ook op gebieden zoals productie, intellectueel, menselijk, sociaal en niet te vergeten ons milieu. Wil je meer weten over de aanpak van REIN en wat dit voor jouw gemeente, ondernemersvereniging of bedrijventerrein kan betekenen? Wij zijn bereikbaar op en informeren je graag over de mogelijkheden.

< Update Cirkelregio De Achterhoek | Column: Omgevingsvergunning en hergebruik >