Een (bredere) oriëntatie op de MPG

De MPG is een belangrijk instrument voor de bouw. Aan de ene kant omdat het de milieu-impact in beeld brengt, aan de andere kant omdat het een verplichtende werking heeft. Mantijn van Leeuwen schrijft al een paar keer over de MPG in het stadsblad om tot een grotere bekendheid te komen.

Circulair bouwen is breder dan de MPG, daar zijn we met z’n allen inmiddels wel achter. Circulair bouwen is breder, het kent meer indicatoren dan die opgenomen zijn in de MPG. Rijst de vraag al snel: ‘Hoe moeten we verder met de MPG als we in 2030, in 2050 een circulaire bouwsector willen hebben?’. Wat stellen we voor in relatie tot de MPG en wat stellen we voor in relatie tot de andere indicatoren buiten de MPG?

Recentelijk  zijn er twee studies uitgebracht die hier richting aan proberen te geven. Goed om te delen en de verschillende kijk je eigen te maken. Waar kies jij voor? Waar zie jij (on)mogelijkheden? Vanuit ‘Het Nieuwe Normaal’ zal ook Cirkelstad hierop in de nabije toekomst een aanpak formuleren. We kunnen je input dus goed gebruiken!

Rutger Büch

Programmaleider Samen Versnellen

< Talent aan zet voor circulaire oplossing niet dragende binnenwanden utiliteitsbouw | Update Cirkelstad Den Haag >