Update Cirkelstad Den Haag

Mijn naam is Rosano Derby en sinds 1 januari van dit jaar ben ik de nieuwe spinner bij Cirkelstad Zuid-Holland en verantwoordelijk voor het Groene Hart en Den Haag (Haaglanden). Over die laatste zal ik in deze editie van het Stadsblad iets meer vertellen.

De regio Haaglanden is nu nog het kleinste netwerk binnen Zuid-Holland (tot ongenoegen van deze Hagenaar). Gelukkig zijn we wel aan het groeien en hebben we een aantal partners kunnen toevoegen aan het netwerk, zoals JANE architectuur. Mijn ambitie was eerst om het grootste Cirkelstad netwerk te worden van Zuid-Holland, maar dat past achteraf gezien niet helemaal bij het karakter van de regio. Wat ik tot nu vooral zie, is diversiteit van verschillende partners. Ze vertolken allemaal net een andere rol in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Daar zit dan ook de kracht van de regio. Daardoor lopen de vraagstukken die spelen wel behoorlijk uiteen. De onderwerpen die we tot nu behandeld hebben, gaan over hoe je het herbestemmen en transformeren van bestaande vastgoed aanpakt, tot aan hoe je als organisatie intern aan de slag gaat met circulair inkopen en aanbesteden.

Biobased

Daarnaast zie ik veel interesse bij partners over biobased bouwproducten; wat er allemaal al mogelijk is met deze producten, hoe je ze toe kunt passen in projecten en vanuit de overheid een ambitie om het gebruik van biobased producten te stimuleren. Om daaraan mee te werken, zijn we samen met The Green Village en de Provincie Zuid-Holland bezig met een project.  Een belangrijk deel van de circulaire economie is namelijk de biobased economie en de biologische kringlopen daarin.

Sociale impact en participatie

Een laatste thema waar vaker naar gevraagd wordt, is hoe meet je en waardeer je de sociale impact van circulair bouwen en wat betekent een circulaire bouweconomie voor bewoners van een toekomstbestendige stad? Op 7 juni staat de CoP van Den Haag op de planning en precies die onderwerpen bespreken we dan met een aantal interessante sprekers.

De uitdagingen in de regio zijn vergelijkbaar met andere delen van het land. De stedelijke opgaves voor de regio zijn de komende jaren groot. De steden lopen tegen de grenzen aan van wat zij kunnen uitbreiden voor nieuwbouw en verdichting in de binnensteden. Daarnaast ligt de grootste opgave niet op nieuw te bouwen ontwikkelingen, maar juist op het efficiënt, milieuvriendelijk en uiteindelijk circulair gebruiken van de bestaande voorraad. Een voorbeeld daarvan – en een ontwikkeling die menig ontwikkelaar/bouwer in de regio en daarbuiten volgt – is die van de Binckhorst in Den Haag. Eén van de eerste plekken in Nederland waarvoor een omgevingsvisie is opgesteld en waarvoor een soort proef-omgevingswet geldt. Het omtoveren van dit industrieterrein naar woningen, ruimte voor werk en recreatie zal uitwijzen of een omgevingsvisie & omgevingswet opstellen meerwaarde heeft voor een gebiedsontwikkeling.

< Een (bredere) oriëntatie op de MPG | Biobased Bouwen – zonder biobased geen toekomst voor de bouw >