Gezien op de Partnerdag 2021 – waar haak jij bij aan?

‘Meedoen is nog nooit zo gemakkelijk geweest’. Met die slogan stond centraal op onze Partnerdag 2021 afgelopen woensdag. Tijdens de breakoutsessies passeerden er tal van initiatieven waar jij als partner bij betrokken kunt worden. En ook na de Partnerdag kun je blijven meedoen. Laat je inspireren, sluit je aan of draag een suggestie aan.

Terugblik

We trapten af met Rutger Büch en Rutger Sypkens, die terugblikten op het jaar 2020. Birgitta Kramer gaf een strategisch doorkijkje waar de kansen liggen om daadwerkelijk in 2050 te kunnen spreken van een circulair bouwsector. Ook het jaarboek is bekend en vind je hier.

Samen (regionaal) versnellen

Woud Jansen vertelde meer over de audittool waarmee we samen Het nieuwe normaal kunnen opstellen. Marije Kamphuis en Ger Kwakkel vulden de sessie aan met hun ervaringen. Wil jij weten hoe ‘Het Nieuwe Normaal’ toolbox werkt of wil jij een project audit doen bij je eigen project? Laat het ons weten.

Samen (intern) steeds beter worden

Hoe zorgen we ervoor dat circulaire economie breed gedragen wordt en we ‘t ook makkelijk maken voor onze collega’s? Daarvoor ging Thirza Monster in gesprek met Janno Heinen van de gemeente Dordrecht, Myriam van Zetten van de provincie Gelderland en Mark Boschman van RoosRos architecten die hun ervaringen delen. Bestuurlijk commitment, inzetten op ambassadeurs en integrale aanpak blijken enkele ‘succesingrediënten’. Meer leren over dit onderwerp? Sluit je aan bij het leernetwerk Cirkelstad provincies en gemeenten via of via het formulier.

Meewerken aan circulair waarderingsmodel

Cecile van Oppen ging samen met Casper la Grouw en Jip van Grinsven dieper in op het circulair waarderingsmodel voor gebouwen en infrawerken. Belangrijk discussiepunt in de break-out over circulair waarderen was of we de waarde van een circulair gebouw moeten monetariseren? Methodieken zoals Life Cycle Costing en het toekennen van restwaarde worden steeds vaker toegepast, ook met als doel om de mensen die niet intrinsiek gemotiveerd zijn om met circulariteit te overtuigen om dat wél te doen. Het is uitdagend om een circulair waarderingsmodel te maken omdat je te maken hebt met vragen zoals – voor wie is de waarde? En hoe waarderen we de strategie van reduce? Wil jij meer weten of meewerken aan het actieteam? Laat het ons weten via dit formulier.

Beslisboom voor hergebruik

Kees Faes vertelde meer over de beslisboom hoogwaardig hergebruik van bouwproducten. Deelnemer Hermen van de Minkelis sprak over hoe hij in kaart brengt welke vrijgekomen producten en materialen bij sloop herbruikbaar zijn en Barry van Waveren vertelde hoe je kunt ontwerpen en bouwen van gebouwen vanuit circulaire principes. Het Actieteam van CB23 gaat aan de slag met de beslisboom voor hergebruik. Wil jij meer weten over de Greenpaper of je aansluiten bij het CB23 actieteam, klik dan hier.

Citydeal Circulair & conceptueel bouwen

In de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen, hebben we ons als doel gesteld in 2025 minimaal 30% van alle nieuwe materiaalstromen biobased te laten zijn en 50% van alle woningen industrieel te laten bouwen. Het realiseren van 1.000.000 biobased woningen is een realistische opgave bleek uit de sessie onder leiding van Gertjan de Werk. Michelle van Dijk, van de afdeling Wonen van Binnenlandse Zaken, ziet enorme kansen in bouwstromen. Bert van der Ent, adjunct directeur bij woningcorporatie Trivire, vertelt dat het inmiddels normaal is om goed na te denken over circulair en biobased bouwen. Wil je mee op onze circulaire golf? Sluit je dan aan bij de City Deal! En nog belangrijker: heb jij bewijs dat het wel of juist niet kan? Laat het ons weten, we lichten heel graag jouw project door om beleid op elk overheidsniveau te kunnen actualiseren.

Nationale Product Catalogus

Na de introductie van Wytze Kuijper over het ontstaan van de Nationale Product Catalogus (NPC) bleek dat naast de behoefte aan zichtbaarheid van deze producten ons ook heeft geleerd dat transparantie en validatie op de beschikbare data een essentieel aspect zijn om onderbouwde keuzes te kunnen maken bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. In de zoektocht naar een samenwerkingspartner bleek Global Sustainable Enterprise System (GSES), vertegenwoordigt door Kelly Ruigrok, te beschikken over een handig platform. Beiden in gesprek met Erik van Emst en Piet van Luijk (lees het hele verslag hier). Wil jij je product registreren of ben jij op zoek naar circulaire product alternatieven? Dan ben je hier bij het goede adres.

Buyergroup Bouw van PIANOo

Samen invulling geven aan een collectieve circulaire marktvisie en strategie bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor nieuwbouw en renovatie van woningen, houtbow en (biobased) bouwmaterialen. Machiel van Dalen ging hierover in dialoog met Emile Lindenboom. Wil jij als opdrachtgever meer informatie over of je aansluiten bij één van de Buyergroups Bouw of GWW? Geef dat hier aan. 

Circulaire gebiedsontwikkeling en participatie

De nieuwe omgevingswet geeft kansen voor circulariteit maar ook zeer voor participatie. Nico van Hoogdalem gaf met Erik Visser en Wilco van Oosten alvast een voorzet. Zij vragen gemeenten om zich aan te melden bij  om mee te doen aan een brede inventarisatie naar de juridische mogelijkheden binnen de omgevingswet en later de nieuwe omgevingsplannen met participatie vorm te geven. Zij inventariseren voor en met gemeentes tegen welke (juridische) hobbels zijn aanlopen bij circulaire gebiedsontwikkeling, formuleren oplossingsrichtingen om belemmeringen weg te nemen en helpen gemeenten met het implementeren van die oplossingen. Zo kan de circulaire gebiedsontwikkeling versneld worden. Wil jij je aanmelden? Laat het ons weten.

De circulaire weg

Philip ter Laak, gemeente Amersfoort, en Karlijn Mol, Dura Vermeer, stonden stil bij de reden dat zij de circulaire innovatie niet bij het materiaal maar aan de voorkant zijn begonnen: in de manier waarop de uitvraag en het contract tot stand komt. Door een weg, brug, viaduct als een dienst uit te vragen en te letten op de juist circulaire prikkels in het contract, krijgt de bouwer én de motivatie én de ruimte om in het ontwerp, de aanleg en het hergebruik de beste circulaire oplossingen te kiezen. In de pilots leidt dat tot keuzes voor meer circulaire materialen en vooral minder materiaal. Frederike Noppers, programmamanager DCW, sloot af met de oproep. Iedereen die mee wil denken over De Circulaire Weg, eens verder wil praten of gewoon op de hoogte wil blijven kan ons een bericht sturen op:  of het aangeven via dit formulier.

Cirkelstad Jong

Jessica Broeders presenteerde de visie en ambities van Cirkelstad Jong, een netwerk voor young professionals in de circulaire bouweconomie tijdens een parallelle sessie op de partnerdag. Daarnaast werden ideeën opgehaald voor de jaarprogrammering van de community en leerden we elkaar alvast wat beter kennen. Aansluitend gaf Anne-Marie Rakhorst op haar kantoor bij duurzaamheid.nl een inspirerende masterclass leiderschap.

Het Cirkelstad Jong netwerk is nog maar net begonnen, dus we hebben veel ruimte om te groeien. Wil je zelf aansluiten, of ken je een jonge medewerker die hier ook wel oren naar heeft? Laat het weten door te mailen naar of sluit aan bij de Cirkelstad Jong community in de LinkedIn chat: https://www.linkedin.com/chat/x8sp52trip2e

Uitgelicht

Met spektakel hebben we de Partnerdag afgerond. De nieuwe ereburger van Cirkelstad werd bekendgemaakt: Marije Kamphuijs! Vervolgens werd de Top 10 aan praktijkvragen aan Vincent Gruis overhandigd. Tot slot hebben we afscheid genomen van onze wethouder Anne-Marie Rakhorst met een luid applaus!

En ook na de Partnerdag blijven we je op de hoogte houden. Binnenkort ontvangen alle partners een goodiebag met nog meer verdieping en tools!

< Juridische Helpdesk – Eerste hulp bij juridische hobbels | Zaanstad wil materialen dependance OBS Octant hergebruiken >