Herontwikkeling Vondeltuin: 100% gunning op kwaliteit

De Gemeente Amsterdam staat voor de herontwikkeling van de Vondeltuin: een horecagelegenheid in het Vondelpark. Begin 2020 moet deze nieuwe Vondeltuin open gaan. De ambities zijn hoog: een architectonisch icoon, een circulair gebouw en goede samenwerking met alle betrokkenen. Copper8, partner van Cirkelstad, heeft deze aanbesteding begeleid, van ambitievorming tot en met gunning.

Aanbesteding: meervoudig onderhandse procedure, met dialoog

De voorbereiding van de aanbesteding is gestart met twee ambitiesessies: zowel vanuit de interne organisatie als vanuit de reeds gecontracteerde exploitant. Vanuit de gestelde ambities is een voorselectie gemaakt van drie architectenbureaus. Deze drie architectenbureaus hebben ieder een eigen samenwerkingsverband opgericht bestaande uit adviserende en realiserende partijen, en gezamenlijk een meervoudig onderhandse procedure doorlopen. Onderdeel van die procedure waren twee plenaire en een individuele dialoogronde. Op basis van beoordelingen van zowel gemeente, exploitant als omwonenden is vervolgens een van de samenwerkingsverbanden als beste beoordeeld..

Resultaat: combinatie voor ontwerp, realisatie en onderhoud

De Gemeente Amsterdam heeft het ontwerp, de realisatie en meerjarig onderhoud gegund aan de combinatie van onder meer DOOR Architecten, De Nijs (aannemer) en Smartland (landschapsadvies). Zij werken in een bouwteam samen met de opdrachtgever aan een definitief ontwerp en gaan vervolgens over tot realisatie. De drie inschrijvingen zijn ter inspiratie samengevat in deze twopager. Meer informatie over het verloop van de aanbesteding is te vinden op de website van Copper8.

Contactpersoon: Sybren Bosch,

< Cirkelstad Drechtsteden: Circulair herontwerp Biesboschhal | Nieuwe kantoor Triodos herbergt circulair geoogst hout >