Cirkelstad Community MRA bijeenkomst #1

Op donderdag 29 februari waren we te gast in Cirkelstad Almere voor de eerste bijeenkomst van de Cirkelstad Community MRA. In The Natural Pavilion doken we met de Cirkelstad partners van de regio MRA in het thema houtbouw en biobased bouwen. Na het welkomstwoord van Wouter van Twillert (Spinner Metropoolregio Amsterdam) volgden presentaties van Ingrid van Leeningen (gemeente Almere), Rosa Kip (C-creators) en Dominique Vosmaer (Building Balance en C-creators).

Ingrid van Leeningen (adviseur duurzame gebiedsontwikkeling, gemeente Almere)
Ingrid gaf ons een inkijkje in de rol van houtbouw en biobased bouwen in lokale projecten. Deze rol wordt steeds groter, ambities op houtbouw en biobased bouwen zijn verankerd in het duurzaamheidsbeleid van Almere, de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en de MRA Green Deal Houtbouw. Naast de groeiende ambities, is houtbouw geworteld in het DNA van Almere. Al vanaf de jaren ‘70 wordt er in Almere volop in hout gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de Kromgouw in Almere Haven (1979) en aan de 46 houtskeletbouwwoningen aan de Amersfoortweg en Breukelgracht (1982). Inmiddels is houtbouw niet meer weg te denken uit Almere, met projecten als Malmohüs, de prijswinnende Basisschool De Verwondering en het iconische The Natural Pavillion. Meer weten? Neem contact op met Ingrid via .

Rosa Kip (MRA Green Deal Houtbouw, C-creators)
Onze eigen Rosa Kip, was uitgenodigd om te vertellen over de MRA Green Deal Houtbouw. Sinds 2021 kampen we in Nederland met een groeiend woningtekort. Daarnaast heeft de betonindustrie met 6% van de totale uitstoot meer CO2 impact dan de gehele luchtvaartindustrie (3%)? Als we op de traditionele manier blijven doorbouwen met veel beton en staal dan is het CO2 budget voor de bouw om onder de 1,5 graden Celcius opwarming te blijven in 2027 opgemaakt. Eén van de strategieën om dat tegen te gaan is Biobased Bouwen.

Waarom houtbouw?

● Reductie van uitstoot (CO2, stikstof,fijnstof)

● Hernieuwbare grondstoffen

● Biogene opslag in het gebouw

● Innoveren van ontwikkel- en bouwketen

● Versnellen woningbouwproductie

● Moderniseren van werkgelegenheid (economische duurzaamheid)

● Publiek-privaat samenwerken – vernieuwing van kennis en werkwijzen

De ambitie van de MRA Green Deal Houtbouw is om vanaf 2025 minimaal 20% van de woningproductie in de MRA in hout uit te voeren, wat neerkomt op circa 3000 woningen per jaar. Om dit te stimuleren is er vanuit het actieplan MRA een locatiemonitor ontwikkeld, waarop alle houtbouwlocaties in de MRA per gemeente zichtbaar zijn. Op zoek naar voorbeeldprojecten? Neem bijvoorbeeld de Houten Leeuw van de Nijs en Stadsgenoot, wat een CO2 besparing heeft van 500 ton (in vergelijking met de Betonnen Leeuw), omgerekend 75 rondjes om de Aarde met een dieselauto.

Dominique Vosmaer (ketenregisseur Flevoland, Building Balance)
Als ketenregisseur Flevoland bij Building Balance vertelde Dominique over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen en het traject Biobased Isoleren wat ze vanuit C-creators begeleidt. De Nationale Aanpak is van land tot pand; van de productie van biobased gewassen in de landbouw tot de bouw met biobased materialen. Als ketenregisseur is ze verantwoordelijk voor het opzetten van productieketens in Flevoland. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld stro, wat ingezet kan worden als inblaasisolatie voor renovatie en nieuwbouw. Maar ook lokaal geteelde hennep, wat ingezet kan worden als prefab dakelementen bij renovatie.

Deze voorbeelden sluiten mooi aan bij het traject Biobased isoleren voor woningcorporaties. Waarbij leveranciers, bouwaannemers en woningcorporaties in werkgroepen aan de slag gaan met het biobased isoleren van een concrete casus uit hun eigen woonvoorraad.

Hoe zorgen de woningcorporaties voor borging en opschaling?

  • Door de ontwikkeling van een deelbare projectensheet, waarin aan de hand van verschillende categorieën (dak, gevel, vloer) en per type woning (bouwjaar) het meest geschikte isolatiemateriaal in kaart is gebracht.
  • Uitgewerkte casussen inclusief inkoopafspraken.
  • Deelnemende woningcorporaties stellen een Programma van Eisen en Plan van Aanpak op, om de toepassing van biobased isolatiematerialen te borgen in hun organisatie.
  • De ‘toepassingsvoorwaarden’ worden expliciet gemaakt.
  • Deelnemende woningcorporaties worden gekoppeld aan bouwaannemers en leveranciers, waarmee ze volgende samenwerkingen kunnen aangaan.

Benieuwd naar de mogelijkheden van biobased bouwen? Sluit je dan aan bij de Cirkelstad Community Biobased. Voor meer informatie, neem contact op met Rosa Kip (Spinner Community Biobased) via .

Wat heeft de Cirkelstad Community MRA voor 2024 in petto?

In totaal organiseren we 6 bijeenkomsten in 5 steden. We gaan langs in de gemeente Almere, Amstelveen, Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. De zesde en laatste bijeenkomst is het Jaarevenement van C-creators. De volgende bijeenkomst van de Community MRA staat gepland op 23 april en gaan we langs bij Cirkelstad Amstelveen om Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en Het Nieuwe Normaal te bespreken.

Geïnteresseerd in het bijwonen van de volgende bijeenkomst? Of wil je meer weten over de deelname aan de Community MRA? Neem contact op met Wouter van Twillert via onderstaande contactgegevens.

Liesbeth Willemsen

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 144 822 82

< Handboek ‘Woningbouw in hout’ helpt corporaties met duurzaam en biobased bouwen | Duurzame en losmaakbare gietvloer >