Het 071 netwerk komt op stoom

Update uit Cirkelstad Regio-071

Cirkelstad Regio-071

In 2019 sloten de zes gemeenten binnen Economie071 (Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Katwijk) zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad regio-071. Op woensdag 25 september vond de startbijeenkomst plaats waarbij zo’n honderd ondernemers, ambtenaren van gemeenten en docenten vanuit het onderwijs naar PLNT in Leiden waren gekomen.

Vanaf dat moment zijn er al diverse inspirerende gesprekken geweest met potentiële partners waarvan een aantal zich inmiddels hebben aangesloten en sommigen het nog in beraad hebben. Het is mooi om te zien dat circulariteit daadwerkelijk leeft en tot gesprekken leidt. Naast de start op 25 september zijn er daarna ook nog 2 presentaties geweest bij de Katwijkse Ondernemersvereniging en de plaatselijke Lion’s Club. Landelijk hebben we de sectie Zakelijk van makelaarsvereniging VBO bijgepraat over de ontwikkelingen in hun markt en de vraagstukken die er liggen. Na afloop van alle presentaties was er altijd reuring, waren er veel vragen en merkte je bewustzijn bij veel aanwezigen.

Kick off Cirkelstad Regio-071

De partners die zich direct al na de start van Cirkelstad, regio-071 hebben gemeld zijn Bouwbedrijf van der Hulst uit Lisse, KRV Bedrijfshuisvesting- en adviesburo BouAd uit Katwijk en uit Leiden Architect by Co-Creation, Popma ter Steege Architecten bekend van Biopartner 5), PLNT (centrum voor innovatie en ondernemerschap), MBO Rijnland en de Universiteit Leiden. Aan de kant van de deelnemende gemeentes heeft inmiddels een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de ambtelijke werkgroep waarin alle deelnemende gemeentes zijn vertegenwoordigd.

Zowel de ambtelijke werkgroep als de aangesloten partners gaan de komende tijd hun uitvragen delen waarbij wij dit in goede banen gaan Leiden. De eerste Community of Practice voor deze Cirkelstad is al gepland op maandag 17 februari 2020 waarbij de deelnemende partners zich gaan buigen over het thema Vastgoed & Wonen- en gaan verdiepen op het S en R model. De locatie in Voorschoten zal verrassend zijn en aansluiten bij deze verdieping.

De politiek is enthousiast. Yvonne van Delft, wethouder van o.a. Economie van de gemeente Leiden en voorzitter van Economie071: ‘Ik ben ontzettend blij dat deze bedrijven nu actief partner zijn van onze regionale samenwerking op het gebied van circulair bouwen. Als regio hebben we een enorme bouwopgave. We hebben daarbij elkaars kennis en kunde nodig om echt stappen te kunnen maken richting circulair bouwen en gebiedsontwikkeling, verwaarden van reststromen en circulair inkopen. Haar collega Jacco Knape, wethouder van o.a. Duurzaamheid in de gemeente Katwijk vult aan: ‘De nieuw aangesloten bedrijven versterken niet alleen het bestaande netwerk. Zij bieden ook kansen voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen om in de regio duurzaam te bouwen of de plannen voor het creëren van duurzame schoolgebouwen.

Pieter Kuijt

Partnermanager Cirkelstad Regio 071

< Circulair bouwen in het Bio Science Park Leiden | Circulaire verdienmodellen in de bouw: kansen en barrières >