Circulair bouwen na corona

7 strategieën om vanaf vandaag van circulair bouwen de standaard te maken

Corona gaf ons de tijd om goed te kijken naar de spelregels die op dit moment voor de bouw gelden. De tijd om de spelregels zodanig te veranderen dat circulair bouwen normaal wordt. Hoog tijd, want de bouw is de sector waar de meeste afval wordt geproduceerd, de bijdrage aan de CO2-uitstoot enorm is en de fijnstof direct invloed heeft om de menselijke gezondheid. Cirkelstad is met een tiental interviews en meerdere gesprekken met het ‘Samen Versnellen’ consortium op zoek gegaan naar de juiste spelregels om circulair bouwen van de grond te krijgen. Maar wat bleek… er zijn geen nieuwe spelregels nodig. Er staat niets in de weg om van circulair bouwen het nieuwe normaal te maken.

Maar hoe dan? Er moet een structurele vraag naar circulaire producten en diensten komen. Daar kunnen grote opdrachtgevers vandaag al mee beginnen. Aan de ene kant door het goede gesprek te voeren, daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemers. Aan de andere kant door ‘circulair aan te besteden’. Gewoon doen dus en niet bang te zijn dat het mis gaat. Het is nieuw, dus we zullen met elkaar nog veel moeten leren. Maar we moeten wel echt beginnen. Circulair hoeft helemaal niet duurder te zijn en ook niet ingewikkeld.

In het Green paper staan 7 strategieën waar je gewoon mee kunt beginnen. Op deze pagina geven we de komende maanden handen en voeten aan deze 7 strategieën met onze partners. Wil je nu al doorpakken? Dan is onze pop-up planbeoordeling of circulaire audit misschien interessant. Je kunt in elk geval op de hoogte blijven van de ontwikkelingen via het stadsblad of gewoon contact opnemen via . We helpen je graag verder met je circulaire ambities.

We kwamen op basis van een tiental interviews tot zeven strategieën om vandaag te beginnen om van circulair bouwen het nieuwe normaal te maken.

Nu gelijk doorpakken?

PopUp planbeoordeling

Vanaf de initiatieffase moeten je circulaire ambities helder zijn, die ambities krijgen letterlijk vorm in het uiteindelijke definitieve ontwerp. Maar hoe circulair is dat ontwerp nou echt? Cirkelstad heeft een raamwerk laten ontwikkelen waarmee je in de fase van intiatief tot definitief ontwerp je eigen plannen óf de plannen die voor jou gemaakt worden kunt laten beoordelen. Jouw vraag is bepalend of de beoordeling 1 uur of max 1 dag gaat kosten.

Mail voor meer informatie en aanmelden

Ontwikkeld door de Cirkelstadpartners: Alba concepts, Nibe, SGS Search, Stofberg met Gemeente Amsterdam als launching costumer

Audit Samen versnellen

Cirkelstad roept in 2023 samen met BZK iedereen op om het convenant ‘Circulair bouwen Het nieuwe normaal’ te tekenen. Met dit convenant bepalen we dan gezamenlijk de lat. Dat is het minimum dat opdrachtgevers en -nemers mogen verwachten als er circulair gebouwd wordt. En vanaf dan wordt, in elk geval door de betrokken partijen, alles circulair uitgevraagd.  De betrokken opdrachtgevers en -nemers laten nu elk half jaar een eigen project auditen om zo actief samen te leren en toe te werken naar dit convenant. Jij kunt deze audit ook inplannen voor een gebouw, gebied of infrastructuurproject vanaf het moment dat er een DO ligt. In 4 uur lopen we actief door het ontwerp, krijg je inzicht in alle tips en delen we onze ervaringen.

Ontwikkeld door de Cirkelstadpartners: Alba concepts, Copper8, Metabolic, TU Delft en Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, BAM, Dura Vermeer, Van Wijnen, Volker Wessels en Synchroon als launching costumer