Circulair inkopen

Circulair inkopen komt langzaam op gang. Er zijn veel innovatieve inkoop instrumenten en circulariteit weegt steeds meer mee in aanbestedingen. Toch is een verwaarloosbaar aantal bouwwerken circulair te noemen. Zelfs niet zo circulair mogelijk. In dit greenpaper lees je hoe belangrijk het inkoop proces intern en extern is en wat de belangrijkste puzzelstukjes zijn om tot een circulair bouwwerk te komen. De vijf dingen waar je vandaag al mee kunt beginnen:  

  1. Vraag om een circulair bouwwerk als interne opdrachtgever. De belangrijkste reden dat bouwwerken niet circulair worden ingekocht, is omdat de interne opdrachtgever het niet mee geeft als ambitie aan het team dat het inkooptraject voorbereidt. 

  1. Neem budget op in een project om het echt anders te doen en daar veel van te leren. Soms helpt het om alles er uit te halen met 1 project en daarmee de weg te plaveien voor de ‘gewone trajecten’. Gebruik alle geleerde lessen voor toekomstige inkooptrajecten.

  1. Vraag het de markt. Veel opdrachtgevers weten niet wat er mogelijk is in de praktijk en wat de praktijk er voor nodig heeft. Ga het gesprek aan met partners die je vertrouwt of doe een marktconsultatie.

  1. Zoek aansluiting bij je eigen beleid. Circulair bouwen is een middel, vaak om doelen te halen die je als organisatie al hebt. Bijvoorbeeld je CO2-voetafdruk verlagen, minder primair materiaal gebruiken, schonere lucht, minder stikstof uitstoten of meer biobased materialen gebruiken.  

  1. Vraag het een collega (bij een gelijksoortige organisatie). Er is al veel ervaring me circulair inkopen, bijna elke grote opdrachtgever heeft wel een pilot gedaan of is bezig haar eigen beleidsdoelen te vertalen naar het inkooptraject. Vraag naar ervaringen en geleerde lessen.