Circulair waarderen (2021)

We werken hard aan de transitie naar een circulaire bouweconomie. Steeds vaker wordt in deze transitie geopperd dat het van belang is om de waarde van circulaire objecten in kaart te brengen. De neiging is al snel om deze waarde economisch uit te drukken vanuit onze collectieve ‘smalle’ benadering van waarde; echter is het in de circulaire bouweconomie juist van belang om dit perspectief te verbreden. Circulair bouwen gaat óók om ecologische waarde en maatschappelijke waarde, én het gaat over de lange termijn.

3 belangrijke punten van dit paper:

  1. Circulair waarderen is complex. Het waarderen van circulaire objecten kent vele facetten: functionele waarde, de meercyclische technische waarde en de economische waarde. Daarnaast moeten we óók kijken naar de ecologische en sociale waarde (tezamen de maatschappelijke waarde). Het gaat daarnaast niet om de waarde nú, maar juist ook om de lange termijn waarde, die lastig voorspelbaar is. Het uitdrukken van al deze facetten – zowel kwantitatief als kwalitatief – in één cijfer is lastig;

  1. De waarde van circulariteit is niet slechts in economische termen uit te drukken. Het begrip ‘waarderen’ leidt bijna automatisch tot een perceptie van economische waarde, terwijl we in de circulaire economie juist breder naar het begrip waarde moeten kijken;

  1. Het economisch waarderen van circulaire objecten kan helpen om circulair bouwen op te schalen. Ondanks de noodzaak voor het breder uitdrukken van waarde dan alleen in economische termen, is de opvatting wel dat het economisch waarderen kan helpen om circulair bouwen een aantrekkelijke propositie te maken voor hen die nu nog niet bezig zijn met circulair bouwen. Door de circulariteit in economische termen uit te drukken kunnen we mogelijk het ‘tipping point’ van circulair bouwen bereiken en circulair bouwen het nieuwe normaal maken.