Circulaire ontwerpprincipes

Om een circulair stad te kunnen realiseren, is het van belang dat opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers zich bewust worden van hun eigen gedrag. Alleen dan lukt het om de diep ingesleten lineaire werkwijze en de hierop gebaseerde ontwerpprincipes te veranderen.  

  1. Reflecteer en identificeer kansen. Wil je circulair werken? Reflecteer dan op jezelf en je ambities, identificeer je kansen en ga aan de slag.

  1. Start het debat binnen en buiten de eigen organisatie. Circulair werken is meer een kwestie van geleidelijk veranderen, dan van de ene op de andere dag een omslag maken.

  1. Zoek samenwerking, deel kennis en leer van anderen. Probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar zoek samenwerking met branchegenoten en vaste partners in de bouwketen. 

  1. Bedenk een circulaire pilot. De overstap naar circulair is een kwestie van doen. Start je eigen pilot, bijvoorbeeld een renovatie-, ombouw- of nieuwbouwproject. 

  1. Maak CO2-uitstoot van projecten transparant. Als duidelijk wordt hoeveel CO2 wordt uitgestoten bij een project, dan zijn opdrachtgevers en -nemers hierop aanspreekbaar.