Omgevingsregister

“Data is informatie waar je voortdurend nieuwe informatie van kunt maken. Informatie waar we samen — door nieuwe vragen en nieuwe toepassingen — steeds slimmer van worden en nieuwe uitdagingen mee oplossen. Dat vraagt om gezamenlijke afspraken over privacy en eigendomsrechten. Dus: data delen met anderen maar zélf in control blijven. Dan wordt het vertrouwd om je data toegankelijk te maken. Vindbaar. Uitwisselbaar. Voor en door iedereen die er iets moois mee wil doen.”

Het Omgevingsregister is de plek waar het veilig koppelen en delen van data mogelijk wordt gemaakt. In deze greenpaper nemen we je dan ook graag mee in ons toekomstbeeld van een gedigitaliseerde omgeving, welke toepassingen wij zoal voorzien en welke randvoorwaarden overwogen moeten worden.

De 3 belangrijkste punten uit dit paper:

  1. Het Omgevingsregister maakt data inzichtelijk om de transitie naar een circulaire bouweconomie te bevorderen. Door gebruik te maken van het Omgevingsregister ontstaat voor partijen in de bouwsector de gelegenheid om te weten welke grondstoffen, producten en materialen op een bepaald moment aanwezig zijn. Het platform koppelt verschillende databronnen waardoor op een overzichtelijke manier een weergave van de grondstoffen, producten en materialen wordt geboden, waardoor de kans op herbruikbaarheid hiervan enorm wordt vergroot.

  1. Het Omgevingsregister creëert meervoudige maatschappelijke meerwaarde. Inzicht in materialen en producten zorgt ook voor meer inzicht in de toxiciteit van materialen, waardoor het platform een stimulerend effect kan hebben op de leefbaarheid van de gebouwde omgeving. Daarnaast stimuleert het ook de lokale/regionale economie doordat je inzicht krijgt in wat er in jouw regio beschikbaar is of beschikbaar wordt.

  1. Het Omgevingsregister is klaar voor gebruik! Of je nu werkzaam bent bij een overheidsorganisatie of een marktpartij, er kan nu al worden gestart met data-delen door te koppelen met het platform. De technische structuur van het platform is klaar voor gebruik en kan nu worden gekoppeld aan zowat elke database. Later in dit Greenpaper beschrijven we hoe je als overheid, architect, aannemer, leverancier, vastgoedontwikkelaar of woningcorporatie nu aan de slag kunt gaan met het Omgevingsregister.