Leerwerkplekken

Leerwerkplekken helpen mensen met weinig of geen opleiding aan een baan. Een inclusieve stad, waar iedereen de kans krijgt om mee te doen, kan niet zonder. Alleen met een gestructureerde aanpak kan de verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van leerwerkplekken worden gerealiseerd. 

  1. Creëer een leerwerkplek. Als bedrijf of organisatie kun je zelf een leerwerkplek inrichten. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar van onder meer gemeente en UWV.

  1. Stel 55-plusser aan als leermeester. Oudere werknemers hebben een schat aan ervaring. Gebruik die door hen als leermeester te betrekken bij leerwerktrajecten binnen/buiten de organisatie.

  1. Zoek samenwerking met andere bedrijven. Geen volle klas? Zoek samenwerking met andere bedrijven om voldoende cursisten te krijgen voor je eigen opleiding.

  1. Pas aanbestedingsprocedures aan. Gemeenten kunnen aanbestedingsprocedures aanpassen zodat bedrijven die structureel investeren in leerwerkplekken meer kans krijgen op een opdracht.

  1. Bied aandacht, veiligheid en nazorg. Bied mensen in leerwerktrajecten in ruime maten aandacht, veiligheid en nazorg bij het zoeken van bijvoorbeeld een nieuwe werkplek.