Waardering reststromen

Grondstoffen en onderdelen van een gebouw hebben als reststromen een waarde, daarover wordt niet meer getwijfeld. De volledige benutting ervan vindt echter nog niet of nauwelijks plaats. Hiervoor zou de waarde van reststromen onderdeel moeten worden van het financiële ecosysteem. 

  1. Ga op onderzoek uit. In andere sectoren wordt op andere manieren gedacht over zaken als risicoverdeling en restwaarden. Neem er eens een kijkje.

  1. Start een kleinschalig experiment. Een experiment kan al op kleine schaal; probeer eens uit wat een partij kozijnen of systeemwanden oplevert door deze aan te bieden. 

  1. Praat met de bank. Ga het gesprek aan met de bank en onderzoek of het mogelijk is om andere financiers te betrekken, bijvoorbeeld European Investment Bank (EIB). 

  1. Word je bewust van je eigen ecosysteem. We werken allemaal in ons eigen ecosysteem. Bedenk wat er binnen dit ecosysteem allemaal wel én niet mogelijk is. 

  1. Verbreed je netwerk. Waardering van reststromen vraagt om creatieve oplossingen. Verbreed je netwerk naar onderzoekers, financiers, idealisten en slimme ondernemers.