Madaster officieel erkend door Dutch Green Building Council als Losmaakbaarheidsinstrument

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Madaster, het kadaster voor materialen, officieel erkend als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid in de bouw. Betrouwbare inzichten over de mate waarin gebouwen te demonteren zijn op alle schaalniveaus, maken hoogwaardig hergebruik mogelijk.

Losmaakbaarheid
Losmaakbaarheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor circulair bouwen., want alle gebouwen die we nu bouwen gaan zeker 50 of 100 jaar mee. Inzicht in de mate van demonteerbaarheid van producten en materialen in deze gebouwen, maakt het mogelijk deze gebouwen zorgvuldig te ontmantelen en componenten te redden voor hergebruik en recycling.

Meten = weten
DGBC heeft een meetmethodiek ontwikkeld voor losmaakbaarheid. Deze methode is gebaseerd op vier factoren: type verbinding, toegankelijkheid van de verbinding, doorkruising en randopsluiting. Per bouwelement wordt bekeken hoe het met elk van deze vier factoren gesteld is en dit wordt teruggebracht naar één score. Deze score kan vervolgens gewaardeerd worden in de bestaande systematiek van BREAAM-NL, maar komt bijvoorbeeld ook terug in Het Nieuwe Normaal van Cirkelstad.

“Losmaakbaarheid is een aantal jaren terug geïntroduceerd en inmiddels een belangrijke indicator om gebouwen circulair te ontwerpen en bouwen. De methodiek is onder andere in de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw 2020 en Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 opgenomen. We vinden het belangrijk dat er een taal wordt gesproken op circulair bouwen, en juichen het toe dat de verschillende raamwerken, tools en certificeringssystemen dezelfde methodieken gebruiken, zo ook op Losmaakbaarheid met Madaster!” – Ruben Zonnevijlle, Programmamanager Circulariteit, DGBC

De erkenning van Madaster als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid, biedt de gebruikers van het Madaster platform veel voordeel. De erkenning van Madaster als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid, biedt de gebruikers van het Madaster platform veel voordeel. De validatie onderstreept namelijk de betrouwbaarheid van de tool in Madaster voor het berekenen van losmaakbaarheid. Dit proces wordt bovendien geautomatiseerd in Madaster door middel van de BIM-integratie. Hierdoor wordt het voor gebruikers van Madaster nog eenvoudiger om dit te meten, maar bovenal hierop te sturen in hun projecten en daarmee beter te bouwen.

“Deze officiële erkenning markeert een cruciale stap voor Madaster in haar missie om een circulaire bouweconomie te faciliteren. Madaster zet hiermee de volgende stap in haar ontwikkeling als dé complete tool voor het meten en analyseren van milieu- en circulaire kenmerken van vastgoed .” – Jeroen Broersma, Managing Director, Madaster Nederland

Over DGBC
Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is nodig, omdat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. DGBC kan met een brede achterban met zo’n 380 partners uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken. DGBC ontwikkelt en beheert de BREEAM-NL keurmerken.

Over Madaster
Madaster is een platform waarin de toegepaste materialen en producten van gebouwen en infrastructuur geregistreerd worden. Het biedt eigenaren, architecten, ontwikkelaars en andere stakeholders inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde van geregistreerde objecten binnen de gebouwde omgeving. Dit maakt hergebruik eenvoudiger en stimuleert slim ontwerpen zodat afval, koolstofemissies en uitputting van grondstoffen effectief worden verminderd.

Meer weten?
Bekijk dan www.madaster.nl.

< Werken met Het Nieuwe Normaal: ‘Ga gewoon beginnen’ | Hemink Groep evalueert renovatieproject met Het Nieuwe Normaal >