Mastertrack circulaire gebiedsontwikkeling – aanmelding geopend

In samenwerking met Cirkelstad en een tiental experts organiseren Metabolic en MVO Nederland een serie masterclasses over circulaire gebiedsontwikkeling.

AANMELDEN

Het besef dringt steeds meer door in de bouwsector dat, om de ontwikkeling naar een circulaire stad te kunnen maken, vroeger in het ruimtelijk ordeningsproces zal moeten worden geschakeld. Het gaat er om niet alleen individuele gebouwen de gebouwde omgeving op circulaire wijze vorm te geven. Wil jij graag de volgende stap maken in duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling? Dan krijg je nu de kans om een mastertrack te doorlopen waarin jezelf met behulp van 10 Masters jouw project circulair vorm gaat geven. In deze mastertrack creëer je letterlijk ruimte voor de circulaire economie in wijken en steden!

“We moeten leren ontwerpen en plannen met stromen. Bij gebiedsontwikkeling maken we ruimte voor woningen, parkeerplaatsen, en industrie en bedrijven: waarom dan niet voor de productie van energie, het zuiveren van afvalwater, en het op- en overslaan van secundaire bouwmaterialen?” Gerard Roemers, Duurzaamheidsadviseur, Metabolic

Voor wie is de masterclass bedoeld?

De masterclass is bedoeld voor gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties, planologen, stedenbouwkundigen en architecten die circulariteit en kringloopsluiting actief willen integreren in de gebouwde omgeving en de stad.

Opzet en programma

De mastertrack bestaat uit 5 dagen. Elke dag krijg je twee inspirerende inleidingen van een Master. Vervolgens ga jezelf met de Master aan de slag om die nieuwe kennis direct toe te passen op je eigen project of casus. In het programma wordt ingegaan op de volgende thema’s:

Dag 1  Re-Think

Hoe bepaal je welke concrete ambities op gebieds­niveau moeten worden gesteld, en hoe hoog de lat moet liggen? Haalbare, passende doelstellingen voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Gerard Roemers, Metabolic: Het integreren van materiaalstromen in design en planningsprocessen.

Noor Huitema, Copper 8: Het vormgeven van een tenderproces voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Dag 2 Re-Design

Welke ontwerpprincipes en spelregels wil je op verschillende schaalniveau’s meegeven om circulaire gebiedsontwikkeling mogelijk te maken en te stimuleren?

Stijn Kuipers, KCAP: Transformatie van bestaande stedelijke omgeving.

Maarten Schäffner, Witteveen + Bos: Het toepassen van circulaire ontwerpprincipes.

Dag 3  Re-Finance

Hoe groot zijn de meerkosten en op welke wijze kunnen we deze financieren? En hoe meten we de maatschappelijke kosten en baten die met circulaire gebiedsontwikkeling worden gerealiseerd?

Robert van Ieperen, Fakton Capital: Verdienmodellen en financieringsmogelijkheden voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Emile Barendregt, Rebel Group: Het creëren van maatschappelijke meerwaarde én een haalbare businesscases samen met stakeholders.

Dag 4  Re-Join

Hoe maken we van circulaire gebiedsontwikkeling ook inclusieve gebiedsontwikkeling?

Tjeerd Haccou, Space & Matter: Participatieve ontwikkel strategieën.

Katusha Sol, Placemakers: Het in kaart brengen van lokale stakeholders en bestaande Projecten.

Dag 5  Re-Engineer

Hoe ontwerp je samen met  bewoners en belanghebbenden (co-creatie) een nieuw proces voor ­gebiedsontwikkeling?

Menno Schokker, Merosch: Prioriteiten stellen in integrale duurzame gebiedsontwikkeling.

Mendel Giezen, UvA: Nieuwe instrumenten voor circulaire stedelijke ontwikkeling.

Interesse?

Aanmelden kan nog. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers (20 personen).
Meer informatie over de data van de masterclasses, de locatie, en sprekers: https://www.cirkelstad.nl/mastertrack-gebiedsontwikkeling/

AANMELDEN

Voor vragen kun je ook rechtstreeks contact opnemen met Metabolic:

Gerard Roemers: 06 5329 2899,

Tamara Streefland: 06 52638680,

< Gronduitgifte waarderpolder | Naar circulair vastgoed >