Gronduitgifte waarderpolder

De duurzame en circulaire ambities van de gemeente Haarlem zijn hoog. Zo heeft de gemeente Haarlem de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te behalen, moeten we duurzaam gaan wonen, werken en leven.

Het bedrijventerrein Waarderpolder is een belangrijke economische motor voor Haarlem. Door hechte samenwerking tussen de gemeente en bedrijfsleven zijn veel collectieve voorzieningen van de grond gekomen. Om de hoge duurzaamheidsambities te behalen, heeft de gemeente Haarlem in samenspraak met Parkmanagement Waarderpolder de ambitie om duurzame/circulaire voorwaarden uit te vragen in de gronduitgifte van Waarderpolder. Dit traject heeft als einddoel een duurzame/circulaire gronduitgifte die past bij het karakter van Waarderpolder en de ambities van de gemeente Haarlem.

We zetten momenteel de eerste stappen.

Meer informatie: Wouter van Twillert
, 06 1418 4471

< Update Cirkelstad regio MRA | Mastertrack circulaire gebiedsontwikkeling – aanmelding geopend >