Oplevering van het Nieuwe Normaal 0.1 – ‘We willen vooral de dialoog op gang brengen’

In het Nieuwe Normaal willen we met elkaar vastleggen wat de norm is voor circulair bouwen. Toch is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. De ene partij is bang om de lat te hoog te leggen zodat het voor anderen moeilijk wordt om deze norm te halen, voor anderen mag de lat juist best nog een stukje hoger omdat men op circulair gebied al tot veel in staat is. Door verschillende projecten in kaart te brengen en te analyseren ontstaat een goede basis die als uitgangspunt gebruikt kan worden om volgende projecten te beoordelen.

Noor Huitema.

Het Nieuwe Normaal 0.1 is ontwikkeld op basis van een twaalftal projecten die ge-audit zijn door Metabolic, Alba Concepts en Copper 8 in nauwe samenwerking met TU Delft. “Dankzij die laatste partij kunnen we er een extra slag overheen maken door te kijken wat de analyse is van alles wat we ophalen”, vertelt Noor Huitema van Copper 8. ”Zo brengen we in kaart wat binnen bedrijven en instellingen de barrières zijn en wat juist de versnellers.”

Meten

Als eerste is vastgesteld wat er gemeten moet worden. “Op basis van alle audits en de data die we daarmee ophalen kunnen we vaststellen wat gelukt is en wat niet. Daarmee stellen we de onderbouwing van het Nieuwe Normaal vast zodat we de lat steeds hoger kunnen leggen.” Om de data te verzamelen wordt van een speciaal model gebruik gemaakt. Tijdens de audits worden verschillende vragen gesteld die van toepassing zijn op verschillende projecten. “Daarin onderscheiden we drie verschillende typen te weten; gebouw, gebied en infrastructuur. Die zullen de komende jaren doorontwikkeld worden en zich verder verfijnen in bijvoorbeeld utiliteit, woningbouw en vervolgens in grondgebonden woningen, gestapelde woningen enzovoorts.” Ook worden projecten onderscheiden in de voorbereidende- en uitvoeringsfase omdat voor elke fase specifieke vragen kunnen worden gesteld.

Thema’s

Tijdens de audits komen verschillende thema’s terug zoals materiaal, energie, water en sociaal, naast de algemene gegevens en het management. “De eerste drie gaan met name over de materiaalstromen, het sociale component sluit helemaal aan bij de ambities van Cirkelstad.”  Bij de uitwerking van de hoofdthema’s is goed gekeken wat dit voor gevolgen heeft en wat partijen gevraagd kan worden om aan te leveren. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je bouw- en sloopafval, wat is de herkomst van je materialen, wat is de toekomstwaarde, hoe zit het met de losmaakbaarheid, zijn er schaduwkosten en zijn de materialen geregistreerd in een materialenpaspoort. Daaronder liggen nog andere thema’s als energie, water en sociaal. “De antwoorden op al deze vragen bij elkaar zeggen ons waar we staan, waar we naartoe willen en hoe we de dialoog hierover op gang kunnen brengen. Zo kunnen we de hele keten proberen mee te nemen in de transitie die we met elkaar willen maken.” Huitema onderstreept nogmaals het doel van de audits. “We willen vooral de dialoog op gang brengen en niet om te veroordelen of te beoordelen. Het is wenselijk dat je bij elk project minimaal de score van het Nieuwe Normaal 0.1 haalt. Maar je mag er natuurlijk altijd naar streven om een hogere score te halen.”

Met ons programma Samen Versnellen zijn we op weg naar het nieuwe normaal. Lees ook onze verhalen met Roger Mol en Sabina van der Spek.

< ‘Versnellen van circulariteit moet je samen doen’ | ‘Het gaat bij audits niet om de controle’ >